fbpx
European Western Balkans
Politika

Predlog Komisije: Članice i zemlje u pregovorima da koriste Fond solidarnosti EU zbog pandemije

Evropska komisija; Foto: Pixabay

BRISEL – Evropska komisija podnela je predlog uredbe koja bi zamenila postojeće zakonodavstvo EU vezano za Fond solidarnosti EU, kako bi države članice i države u pregovorima o pristupanju, u koje spadaju Crna Gora i Srbija, mogle da koriste sredstva iz ovog fonda u slučaju pretnji po javno zdravlje.

“Kriza sa kojom se suočavamo zbog koronavirusa ima kako veoma značajnu ljudsku dimenziju, tako i potencijalno veliki ekonomski uticaj… Kao deo ovog zajedničkog usklađenog odgovora, Fond solidarnosti EU može da igra važnu ulogu u pokazivanju solidarnosti državama članicama u izlaženju na kraj sa ovom vanrednom situacijom”, piše u predlogu.

Fond solidarnosti EU uspostavljen je 2002. godine, ali je do sada samo korišćen u situacijama velikih prirodnih katastrofa kao što su poplave, oluje, zemljotresi, vulkanske erupcije, šumski požari ili suše.

Zemlja koja ima pravo da aplicira na sredstva iz Fonda – a to su države članice EU i države kandidati koji su u procesu pregovora – to mogu da urade ako je direktna šteta od prirodne pretnje procenjena na tri milijarde evra ili 0,6% njihovog bruto nacionalnog dohotka.

Komisija je takođe predložila da se suma koju će države članice unapred uplaćivati poveća na 25% ukupnog iznosa ili do 100 miliona evra. Prema novom predlogu, prethodne uplate unapred (10% ukupnog iznosa ili 30 miliona) su se ispostavile kao nedovoljne.

Ukoliko je prijava za sredstva uspešna, pomoć se dobija u vidu finansijskih sredstava iz Fonda. Ne kasnije od šest meseci nakon osamnaestomesečnog perioda u toku kojeg sredstva moraju da se upotrebe, država primalac sredstava će morati da prikaže kako je potrošila dobijena sredstva u posebnom izveštaju.

Predlog Komisije je sastavio Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku 13. marta, i on je trenutno u proceduri usvajanja. Moraće da ga odobre kako Savet ministara EU, tako i Evropski parlament.

Prva faza usvajanja u Savetu je završena juče, kada je Radna grupa za strukturne mere podržala predlog, uključujući i njegovo usvajanje po hitnoj proceduri, i poslala ga Komitetu stalnih predstavnika, koji predstavlja nivo ispod ministara država članica EU.

Povezani članci

Lamert: Dogovoreno u Briselu mora da se sprovodi

EWB

Evropski liberali: Izbori u Srbiji nisu bili slobodni i pošteni

EWB

Stranka slobode i pravde predstavila program “Pravac Evropa”

EWB