fbpx
European Western Balkans
Društvo

PrEUgovor izveštaj: Srbija nije ispunila ključne reforme u oblasti vladavine prava

Predstavljanje prEUgovor Alarm izveštaja o stanju vladavine prava u Srbiji, Foto: Media Centar

BEOGRAD – Vlada i dalje razmatra isključivo formalne kriterijume i suštinski je brine jedino da li će opozicija bojkotovati izbore, jer bi to u svetu poslalo lošu poruku o stanju demokratije u državi, naznačeno je u izveštaju Koalicije preEUgovor koji je danas predstavljen.

Funkcionisanje institucija, vladavina prava i uspostavljanje društvenog konsenzusa nisu prioriteti koji utiču na to kako Vlada doživljava evropske integracije, navodi se u izveštaju „PrEUgovor Alarm o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24“ (pravosuđe i osnovna prava odnosno pravda, sloboda i bezbednost).

U izveštaju, koji se odnosi na period april-septembar, upozorava se da se nastavlja trend zloupotrebe javne funkcije i državnih institucija od predstavnika izvršne vlasti tokom predizborne kampanje, koji je zabeležen tokom parlamentarnih i lokalnih izbora.

Sonja Stojanović Gajić, odlazeća direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku istakla je da su se od aprila, kada je glavni ton prethodnog izveštaja bio da je Srbija u političkoj krizi, desile određene promene.

„Prva promena je posredovani dijalog na Fakultetu političkih nauka u organizaciji Fonda za otvoreno društvo o izbornim uslovima, a kasnije i pod pokroviteljstvom bivših poslanika. Druga je nastavljena revizija Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, a plan je da se nova verzija pošalje nazad u Brisel i da se do kraja 2021. harmonizuje zakonodavstvo sa EU“, rekla je Stojanović Gajić.

Ona je napomenula da bi u angažman Evropske unije u oblastima vladavine prava i demokratije trebalo da bude intenzivniji, ali i da se promeni pristup prema proširenju.

„Trebalo bi da se primeni dobra praksa koja je primenjena na primeru Makedonije, sa posebnim Pribe izveštajima, u kojima se nezavisni eksperti Evropske komisije bave problemima demokratskih institucija. Naš predlog je da se ovakvi izveštaji rade za sve zemlje Zapadnog Balkana“, rekla je ona.

U Alarm izveštaju, za koji su učesnici konferencije ocenili da je svake godine sve opširniji, naznačeno je da nezavisne institucije izbornih uslova, Regulatorna telo za elektronske medije (REM), Agencija za borbu protiv korupcije ne obavljaju svoju funkciju.

„Činjenica je da Evropska komisija svake godine konstatuje da Srbije nije ispunila ono što su preporuke ODRI/OEBS-a, i nakon izbora 2016 i 2017“, rekao je Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija.

On je naglasio da kada je reč o dijalogu o izbornim uslovima, i svemu što je usledilo nakon toga, razgovor ipak zakasneo.

„Ishod dijaloga koji nisu bili plodni, bio je da su neke zakonske reforme neophodne. Najveća opasnost je da treba usmeriti pažnju na ono do izbora, a kasnije sveobuhvatnije. To su samo izgovori ukoliko se sada ne učini  koliko može da se učini“, rekao je Nenadić.

Istovremeno rad Narodne skupštine oslikava opšti trend „zauzimanja“ državne institucije od strane vladajuće stranke.

Broj zakon donesenih po hitnom postupku je smanjen, ali je opozicija još uvek marginalizovana, a ključna mesta u agencijama i nezavisnim regulatornim telima i dalje su nepopunjena.

„Od leta sz zapažene promene u Narodnoj skupštini. Stavljeni na dnevni red izveštaji nezavisnih organa, predloge završnih budžeta. Ne možemo biti zadovoljni efektima svih tih promena. Kvalitet izveštaja nezavisnih državnih organa je gori nego što je to bio pre pet godina“, poručio je programski direktor Transparentnosti Srbija.

U izveštaju je ocenjeno da su dešavanja u sektoru bezbednosti uznemiravajuća. Novim zakonima se smanjuje stepen transparentnosti upravljanja ovim sektorom, dok se diskreciona ovlašćenja političara u vezi sa javnim nabavkama i zapošljavanjem povećavanju.

„Tri stvari koje su potencijalno štetne za građane u Srbiji, ako se uzima u uvid trošenje budžetskih sredstava u lične interese, unapređenje bezbednosti građana. Postoje loši trendovi koji se ređaju nekoliko godina unazad“, rekao je Saša Đorđević ispred BCBP-a.

On je istakao da je zbog ovih novih odredbi Zakona o institucijama sektora bezbednosti, stvara korupcionaški potencijal.

„Pod izgovorom nacionalne bezbednosti neke institucije ne moraju da primenjuju procedure za sprovođenje javnih nabavki. To u praksi znači da ne moraju da traže različite ponude, vode računa o sukobu interesa“, rekao je Đorđević dodajući da novim odredbama ne postoji obaveza ovih institucija da daju izveštaje izvršnoj vlasti i skupštini što stvara rizik od korupcije.

Koalicija prEUgovor okuplja sedam organizacija civilnog društva a osnovana je radi praćenja realizacije politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije EU sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24.

Cilj Koalicije je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za postizanje bitnog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Povezani članci

Istraživanja proizvode bolje javne politike

EWB

NKEU: Produžiti rokove javne rasprave o Akcionom planu za Poglavlje 23

EWB

Antonijević: Postoji spremnost organizacija i civilnog društva da se obnovi dijalog

EWB