fbpx
European Western Balkans
Društvo

PrEUgovor: Proces pristupanja ne sme da bude samo cilj, nego i sredstvo za napredak

Logo koalicija prEUgovor; Foto: PrEUgovor

BEOGRAD – Proces pristupanja za Vladu Srbije ne sme biti cilj sam po sebi, već sredstvo za ostvarivanje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji i uređenju zemlje, zasnovano na vladavini prava, poručeno je u Reformskoj agendi koalicije prEUgovor za 2020. godinu.

Koalicija prEUgovor poziva Vladu Srbije da što pre imenuje novog šefa pregovaračkog tima, koji će imati relevantnu stručnost kada je reč o poslovima vezanim za EU i iskustvo u državnoj upravi, u godini u kojoj se očekuje reforma politike proširenja.

Koalicija izražava zabrinutost zbog ograničenih mogućnosti za dijalog u medijima i ključnim političkim institucijama poput Narodne skupštine, dodajući da je izgubljena još jedna godina u procesu pristupanja Srbije EU jer su ostali nerešeni ključni izazovi vezani za sprovođenje reforme vladavine prava.

Oni ističu da je u ključnim oblastima naglasak još uvek na usvajanju, ali ne i na sprovođenju politika i unapređenju položaja građana.

„Koalicija prEUgovor poziva Vladu da sprovede i objavi procenu rezultata sprovođenja akcionih planova tokom prve četiri godine, kao i da izvesti javnost o aktivnostima koje su sprovedene uporedo sa revizijom akcionih planova“, naglašavaju u Reformskoj agendi, dodajući da bi pitanje nesprovođenja aktivnosti predviđenih akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 trebalo da bude na dnevnom redu svakog zasedanja Vlade sve dok se problemi ne reše.

Iako je tokom 2019. godine Narodna skupština konačno razmatrala izveštaje nezavisnih državnih institucija, koalicija prEUgovor ukazuje na dalje slabljenje nezavisnih državnih institucija čime se ometa sprovođenje nadzora nad izvršnom vlašću, dodajući da je potrebno unaprediti rad nezavisnih institucija.

„Naročito bi trebalo unaprediti nezavisnost i kvalitet rada Agencije za borbu protiv korupcije i Regulatornog tela za elektronske medije (REM) imajući u vidu da je reč o ključnim organima koji treba da obezbede primenu propisa tokom predstojeće izborne kampanje“, ističe se u Reformskoj agendi.

Koalicija prEUgovor poziva ključne nosioce političke vlasti u Srbiji da osude i odgovore na napade na organizacije civilnog društva, istraživačke novinare, sindikate, opoziciju i na sva lica koja predstavljaju kritički glas društva i koja ukazuju na probleme u lokalnoj i državnoj upravi.

Oni pozdravljaju reformu politike proširenja i početak Konferencije o budućnosti Evrope, uz napomenu da ti reformski procesi treba da budu transparentni i inkluzivni, efikasni i sa izvesnom perspektivom članstva za zemlje Zapadnog Balkana.

„Reforma politike proširenja mora da zadrži u glavnom fokusu oblasti pokrivene aktuelnim poglavljima 23 i 24, te da unapredi alatke EU za praćenje i merenje napretka u ovim oblastima,“ zaključuju iz koalicije prEUgovor.

Povezani članci

Priznanje Doprinos godine Evropi rektorki Ivanki Popović i sudiji Miodragu Majiću

EWB

Miščević: Inovacije su postale nova sloboda unutar EU

EWB

Debata o EU: U Srbiji se neguju stereotipi o Evropskoj uniji

EWB