fbpx
European Western Balkans
Izdvojeno Politika

Priprema za proširenje jedan od prioriteta nove Strateške agende Evropske unije za period 2024-2029.

Sastanak Evropskog saveta, 27. jun 2024; Foto: Evropska unija

BRISEL – Predsednici i premijeri Evropske unije usvojili su u četvrtak na samitu Evropskog saveta Stratešku agendu za period 2024-2029. U odeljku „Priprema za veću i jaču Uniju“, dokument navodi da „postoji nova dinamika u procesu proširenja“ i da „i EU i kandidati sada imaju odgovornost da maksimalno iskoriste ovu priliku i da je prenesu jasno“.

Evropski savet usvaja Stratešku agendu na svakih pet godina. Ovaj dokument postavlja glavne prioritete za naredni institucionalni ciklus, koji se poklapa sa mandatom Evropskog parlamenta.

U Strateškoj agendi za prethodni petogodišnji ciklus, od 2019. do 2024, nije pomenuto proširenje. S druge strane, juče usvojena nova Strateška agenda navodi da je nova geopolitička realnost istakla važnost proširenja kao geostrateškog ulaganja u mir, bezbednost, stabilnost i prosperitet.

„Evropska unija će slediti pristup pristupanju zasnovanom na zaslugama, uz opipljive podsticaje. Ona će podržati kandidate u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje kroz odgovarajuće instrumente i iskoristiće sve mogućnosti da dalje unapredi postepenu integraciju“, navodi se u dokumentu.

Agenda takođe naglašava da će EU podsticati reformske napore, posebno u pogledu vladavine prava, kao i regionalne integracije, dobrosusedskih odnosa, pomirenja i rešavanja bilateralnih sporova.

„Uporedo sa tim, Evropska unija će preduzeti neophodne unutrašnje reforme kako bi osigurala da naše politike budu prikladne za budućnost i da se finansiraju na održiv način, kao i da institucije EU nastave da funkcionišu i deluju efikasno“, zaključuje se u odeljku o proširenju.

Proširenje se nalazi u delu dokumenta pod naslovom „Jaka i bezbedna Evropa“. Pokriva pitanja spoljne politike, bezbednosti, odbrane i migracija.

“Invazija na Ukrajinu je, takođe, napad na slobodnu i demokratsku Evropu. Evropska unija će stajati uz Ukrajinu dok se bori da zadrži svoju nezavisnost i suverenitet i povrati teritorijalni integritet unutar svojih međunarodno priznatih granica”, navodi se u ovom odeljku.

Drugi delovi agende fokusirani su na podržavanje evropskih vrednosti, jačanje konkurentnosti Unije, postizanje uspeha zelene i digitalne tranzicije i promovisanje okruženja pogodnog za inovacije i poslovanje.

U dokumentu se navodi da će sledeći Višegodišnji finansijski okvir za Uniju (za period od 2028. do 2034) morati da odražava zacrtane prioritete, obezbeđujući da budžet EU bude primeren za budućnost.

Usvojena mapa puta za unutrašnje reforme

Deo zaključaka Evropskog saveta usvojenih 27. juna tiče se Mape puta za budući rad na unutrašnjim reformama, koje bi trebalo da napreduju paralelno sa procesom proširenja, „pošto i Unija i buduće države članice moraju biti spremne u trenutku pristupanja“.

Evropski savet je primio k znanju dokument Evropske komisije o reformama i pregledima politike pre proširenja, koji je objavljen u martu ove godine, i pozvao je da do proleća 2025. predstavi detaljne preglede politike u četiri oblasti. Prva od oblasti pokriva vrednosti, uključujući alate i procese za zaštitu vladavine prava, dok druga pokriva politike EU koje imaju za cilj jačanje njene konkurentnosti i suvereniteta.

Treća oblast pokriva budžet, uključujući i kontekst narednih pregovora o Višegodišnjem finansijskom okviru za koji će predlog biti predstavljen do 1. jula 2025. Četvrta oblast pokriva upravljanje.

Evropski savet je saopštio da će razmotriti napredak u junu 2025. i dati dalje smernice po potrebi.

Povezani članci

O Poglavlju 24 u izveštaju za Srbiju: Fali posvećenost, pa fale i rezultati

Bojan Elek

Poslanik Bundestaga: Donosioci odluka u Srbiji jasnije da šalju poruke da su za EU

EWB

Skupština Saveta Evrope: Nivo nasilja viđen u Srbiji je neprihvatljiv za demokratiju

EWB