fbpx
European Western Balkans
Ekonomija i Biznis

Program ekonomskih mera Vlade za pomoć privredi

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i ministar finansija Siniša Mali; Foto: Tanjug / Dragan Kujundžić

BEOGRAD – Vlada Srbije objavila je program paketa mera koje za cilj imaju smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom koronavirusa i podršku privredi Srbije. Mere važe samo za one koji su otpustili manje od deset odsto radnika, ne računajući zaposlene na ugovor kojima je istekao pa nije produžen, kao i za one koji su privremeno prekinuli poslovanje posle 15. marta, prenosi N1.

Prvi i najvažniji zadatak državne kase danas, kako je navela Vlada, jeste dovoljno i neometano finansiranje borbe za očuvanje zdravlja i života ljudi, odnosno zdravstvenog sistema koji je na prvoj liniji odbrane.

Drugi zadatak javnih finansija danas jeste umanjenje negativnih posledica po privredu i građane. Borba se vodi na dva fronta: sačuvati što je moguće više radnih mesta i pomoći privredi u održavanju likvidnosti u toku trajanja ovih vanrednih okolnosti, navodi se.

Polazna osnova za predlog mera fiskalne politike u cilju ublažavanja ekonomskih posledica pandemije izazvane koronavirusom su predstavljeni makroekonomski i fiskalni okvir.

Prvi set mera

Prvi set predloženih mera pretpostavlja u najvećem delu odlaganje plaćanja poreza i dopinosa na zarade, uz kasniju otplatu na rate, najranije od početka 2021. godine, prenosi N1.

Takođe se odlaže i plaćanje akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu.

Osim toga, davaoci donacija oslobađaju se od obaveze plaćanja PDV-a, sa osnovnim ciljem ove mere da se od plaćanja PDV-a oslobode oni donatori koji svoje proizvode, odnosno proizvode čijim prometom se bave doniraju ustanovama koje su neposredno uključene u aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje širenja i lečenje građana od bolesti COVID-19.

Drugi set mera

Drugi set mera odnosi se na direktna davanja preduzećima, isplatu pomoći u visini minimalne zarade za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, odnosno subvencije 50 odsto minimalne zarade velikim preduzećima, čiji zaposleni su poslati na prinudni odmor, zbog smanjenog obima poslovanja ili potpune obustave rada. Efekat ove mere procenjuje se na oko 1,8 odsto BDP-a.

Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru – uplata pomoći u visini minimalca (za vreme trajanja vanrednog stanja), i za velika preduzeća uplata pomoći u visini 50 odsto minimalca za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada (član 116 i 117. Zakona o radu).

Kod ovog seta mera je napravljena razlika u načinu primene po osnovu ekonomske snage obveznika. Naime, pošlo se od pretpostavke da su privredni subjekti koji su razvrstani kao velika privredna društva imaju značajno veću ekonomsku snagu u odnosu na preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lica. U skladu sa navedenim, preduzetnicima, mikro, malim i srednjim pravnim licima je data ekonomska pomoć u visini neto minimalne zarade za svako lice koje kod njih ima status zaposlenog.

Za pravna lica koja su klasifikovana kao velika, pomoć je opredeljena srazmerno broju lica koja ovi poslodavci zadržavaju u radnom odnosu iako je za radom tih lica privremeno prestala potreba. Shodno tome, ovaj set mera je usmeren na to da država efektivno podnese deo tereta isplate naknada zarada licima za koje je nastupio prekid rada, a koja poslodavci – velika pravna lica zadržavaju u radnom odnosu.

Treći set mera

Cilj trećeg seta mera je očuvanje likvidnosti privrednih subjekata u uslovima ekonomske krize očekivane tokom i po okončanju vanredne situacije prouzrokovane pandemijom koronavirusa. Ovim programom Vlada Srbije želi da minimizira spoljne uticaje (pad tražnje, prekid lanaca snabdevanja i dr.) i njihove posledice (smanjene zaposlenosti, nelikvidnost i dr.) na poslovanje srpske privrede, prenosi N1.

Program predviđa dve mere. Prva je program za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, poljoprivrednih gazdinstava i zadruga koji su registrovani u relevantnom registru preko Fonda za razvoj Republike Srbije. Druga mera su garantne šeme za podršku privredi u uslovima COVID-19 krize za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kao i poljoprivrednih gazdinstava preko komercijalnih banaka koje posluju u Srbiji.

Ukupna vrednost programa predviđenih ovom merom iznosi 264 milijarde dinara (oko 2.2 milijarde evra).

 

Povezani članci

Predstavljen projekat za izradu analize strukture tržišta maloprodaje

EWB

Usvajanjem nove Strategije industrijske politike napravljen napredak u Poglavlju 20

EWB

Drugi paket ekonomskih mera za pomoć privredi – priprema za tešku jesen

Nikola Cuckić