Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina

Svečana dodela ugovora za korisnike u okviru ovog programa bila je održana 22. marta u Sarajevu. Cilj događaja bio je predstavljanje projekata trećeg poziva za dostavljanje projektnih predloga i rezultata, kao i promocija novog programa za period 2014 – 2020.