Projekat EU vredan 1,5 milion evra za unapređenje poslovanja Uprave carina

Zastave Srbije i Evropske unije; Foto: Evropska unija

BEOGRAD – Projekat pod pokroviteljstvom EU, vredan gotovo 1,5 milion evra, namenjen pripremi za uvođenje automatizovanih postupaka uvoza i izvoza koja je od suštinske važnosti za unapređenje poslovanja Uprave carina, svečano je danas predstavljen u Privrednoj komori Srbije.

Krajnji cilj projekta je unapređenje kvaliteta servisa koji Uprava carina pruža poslovnoj zajednici i građanima i to kroz modernizaciju i jačanje sopstvenih administrativnih i operativnih kapaciteta, navodi se u saopštenju Uprave carina.

Automatizovani izvozni i uvozni postupci podrazumevaju da se carinski postupci sprovode u bespapirnom okruženju za carinu i privredu, a njihova potpuna implementacija je i jedan od uslova za pristupanje EU.

Od projekta se očekuju brojne koristi: uvozni i izvozni carinski postupci se sprovode elektronskim putem, smanjenje vremena i troškova neophodnih za obavljanje izvoznih i uvoznih carinskih postupaka čime se povećava konkurentnost naše privrede, efikasna razmena informacija elektronskim putem između privrednika i UCS čime se štedi vreme i novac.

Tu je i direktan kontakt između carinskih službenika i izvoznika/uvoznika se svodi na minimum, što garantuje potpuno nepristrasan postupak, poboljšanje kvaliteta usluga UCS zahvaljujući modernizaciji IT sistema UCS, zaštita interesa građana kroz bolju kontrolu uvoza i izvoza, poboljšanje aspekata sigurnosti i bezbednosti, ali i efikasnije punjenje budžeta.

Rad na projektu čiji je završetak planiran za septembar 2019. godine, finansiran je sredstvima iz pretpristupnih fondova EU u iznosu od 1.411.335 evra, dok Republika Srbija učestvuje u sufinansiranju sa dodatnih 156.815 evra.

Za rad na projektu zadužen je konzorcijum koji čini više kompanija, a predvodi ga ‘AAM Sonsulting’ sa sedištem u Mađarskoj koji je angažovan od strane Sektora ministarstva finansija za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije uz učešće predstavnika Uprave carina.

Na skupu povodom formalnog početka projekta pod nazivom “Tehnička pomoć za implementaciju automatizovanog uvoznog (AIS) i izvoznog sistema (AES)” prisustvovali su predstavnici Uprave carina Srbije, Ministarstva finansija Republike Srbije, konsultantskog tima angažovanog na projektu, kao i Delegacije Evropske unije u Srbiji, kao donatora sredstava iz pretpristupnih fondova EU.