fbpx
European Western Balkans
Društvo Izdvojeno

Razvojna pomoć Švedske od izuzetnog značaja za evropski put Srbije

Stokholm; Foto: Pixabay

Švedska je u 2017. godini izdvojila oko 11 miliona evra za finansiranje različitih projekata u Srbiji kako bi pomogla njenom evropskom putu, kaže za European Western Balkans Ola Anderson, savetnik Odeljenja za međunarodnu razvojnu pomoć Švedske u Srbiji. Razvojna podrška Kraljevine Švedske Srbiji otpočela je još 1998, kroz humanitarnu pomoć, dok je dugoročna razvojna saradnja uspostavljena 2001. i do sada je, prema rečima Andersona, više od 200 miliona evra uloženo u mnogobrojne razvojne projekte.

Već tradicionalno, Švedska u Srbiji pomaže razvijanje demokratije, dobrog upravljanja, zaštitu ljudskih prava i promovisanje rodne ravnopravnosti, ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i ruralni razvoj, a sve u cilju jačanja veza sa EU i ubrzanja evropskih integracija Srbije. Trenutno je razvojna saradnja regulisana Strategijom rezultata reformske saradnje Švedske sa Istočnom Evropom, Zapadnim Balkanom i Turskom, koja se odnosi na period od 2014. do 2020. godine.

„Strategija obuhvata saradnju u vezi sa izgradnjom tržišnih kapaciteta, efikasnijom javnom upravom i vladavinom prava, ljudskim pravima i poboljšanjem životne sredine i klime u Srbiji.“

„Podrška programima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, nezavisnim državnim institucijama i Stalnom konferencijom gradova i opština potvrdila je snažnu posvećenost Švedske da podrži Srbiju u svojim naporima da reformiše javnu upravu i poboljša pružanje visokokvalitetnih javnih usluga svojim građanima. Kroz dugoročnu podršku u ovim oblastima švedska podrška i posvećenost reformama u okviru procesa evrointegracija potvrđena je i na lokalnom i centralnom nivou“, objašnjava Anderson za EWB.

Naš sagovornik, takođe, ukazuje na značaj podrške i saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti ljudskih prava, životne sredine i rodne ravnopravnosti, te izgradnje snažnog, održivog i aktivnog građanskog društva. Promovisanje rodne ravnopravnosti je u skladu sa švedskom feminističkom spoljnom politikom i ostvaruje se kroz saradnju sa javnim partnerima i organizacijama civilnog društva.

Segment u kojem je podrška Švedske možda od suštinskog značaja jeste zaštita životne sredine.

„Švedska je najveći bilateralni donator Srbiji u ovom sektoru i potpisano je nekoliko sporazuma sa Vladom Srbije o nastavku velikih programa u vezi sa reformama u oblasti životne sredine u okviru procesa pridruživanja EU“, napominje Anderson.

On navodi da je saradnja u oblasti ekologije posebno usmerena na poboljšanje upravljanja čvrstim otpadom i prečišćavanje otpadnih voda.

Robert Nigard, prvi sekretar Odeljenja za međunarodnu razvojnu pomoć Švedske u Srbiji, izjavio je da se trenutno sprovodi šest projekata za zaštitu životne sredine u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a očekuje se da se oni realizuju tokom četvorogodišnjeg perioda, piše magazin energetskog portala Eko-zdravlje.

„Verujemo da je Švedska agencija za zaštitu životne sredine pružala konstruktivnu podršku pregovorima Vlade Srbije u vezi sa otvaranjem Poglavlja 27 u sklopu procesa pristupanja Evropskoj uniji. Ova agencija je takođe obezbedila pomoć savetnika (bivšeg ministra životne sredine u Litvaniji) koji je vodio slične pregovore u svojoj zemlji. Veliki deo te podrške sastoji se u proceni realnih tranzicionih perioda tokom kojih bi Srbija mogla da ispuni ciljeve navedene u različitim direktivama. U slučaju da ciljevi ne budu ispunjeni na vreme, Srbija bi mogla da se suoči sa velikim novčanim kaznama ili da propusti prilike za privlačenje velikih investicija, što se desilo nekim od članica EU koje su se nedavno priključile.”

(Eko-zdravlje, novembar 2017)

Veliki izazovi odnose se  i na sprovođenje složenih projekata, što zahteva odgovarajuće kapacitete i stručnost.

„Razvojni projekti za koje se dodeljuju višemilionski grantovi zahtevaju da Srbija uloži u razvoj kadrova za vođenje projekata u javnim institucijama. Švedska može podržati Srbiju sa određenom stručnom ekspertizom, ali može i hoće to da uradi samo ukoliko postoje nacionalni partneri koji su spremni za rad na visokom nivou”, ukazao je Nigard.

(Eko-zdravlje, novembar 2017).

Takođe se naglašava značaj drugih većih urbanih centara u Srbiji u preuzimanju inicijative i vođenju projekata u vezi sa zaštitom životne sredine.

Dosadašnja uspešna saradnja dve zemlje i značaj razvojne pomoći Švedske za sprovođenje reformi i ispunjavanja kriterijuma za članstvo u EU doveli su  i do uvećanja godišnjih sredstava dostupnih Srbiji i intenziviranja bilateralne saradnje.

„Plan je da se nastavi saradnja sa jasnim fokusom na podršku reformama u okviru EU integracija i bilateralna sredstva dostupna Srbiji za 2018.  uvećana su i dostižu oko 12 miliona evra na godišnjem nivou“, zaključuje Ola Anderson.


Projekat „Otvoreno o pregovorima: Monitoring pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji“ realizuje se u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.

Povezani članci

[EWB Intervju] Fungo: KFOR ključan da Kosovo bude stabilno, multietnično i mirno

Nikola S. Ristić

Amandmani na nacrt rezolucije EP o Srbiji: Vlasti da vrate zemlju na pravi put ka EU

EWB

Komesar EU na regionalnom skupu u Beogradu o obrazovanju

EWB