fbpx
European Western Balkans
Društvo

Reforme socijalne politike i zapošljavanja do stupanja u EU

Evropski pokret u Srbiji

Zahtevi za reformom u oblastima socijalne politike i zapošljavanja prevazilaze sadržinu poglavlja o kojima Srbija pregovara sa Evropskom unijom. Zbog toga je Vlada Srbije na predlog Evropske komisije usvojila Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP). Program je novi instrument politike proširenja i treba ga posmatrati kao strategiju za povećanje zaposlenosti i reformu socijalne politike – do momenta pristupanja Srbije EU.

Program se donosi na period od pet godina i obuhvata ključne oblasti poput tržišta rada i zapošljavanja, ljudskog kapitala i veština, socijalne i dečije zaštite, penzijskog i zdravstvenog sistema. Poseban značaj ima za sektor razvoja ljudskih resursa i društvenog razvoja, jer se prvi put u okviru jednog strateškog dokumenta definišu prioriteti i reformske politike koje su u nadležnosti više ministarstava.

Proces izrade ESRP-a u Srbiji počeo je još u septembru 2013. godine i u isto vreme formirana je i međuresorna radna grupa sa ciljem da sadržaj ESRP-a koordinira na ostale politike Vlade. Kako je program usvojen tek 2016, tri godine nakon iniciranja procesa, sada je neophodno izvršiti njegovu reviziju.

Uključivanjem civilnog društva u procese pripreme i praćenja implementacije strateških dokumenata, obezbeđuje se bolje razumevanja efekata određenih politika i ojačava se društveni konsenzus. Četiri organizacije Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji potpisale su početkom septembra sa Vladom Republike Srbije Okvirni sporazum o Platformi za praćenje sprovođenja primene Programa ekonomskih reformi (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP). Na osnovu ovog sporazuma, predstavnici civilnog društva će analizirati i ocenjivati sprovođenje reformi i davati preporuke za unapređenje. Prvi izveštaji očekuju se početkom 2018. godine.


Projekat Evropa za mene sprovodi Evropski pokret u Srbiji, a finasira Evropska unija. Stavovi izraženi u ovom tekstu ne odražavaju nužno stavove Evropske komisije. 

Povezani članci

Farbici: EU donirala Srbiji 80 miliona evra od početka migrantske krize

EWB

EU pomaže razvoj carinske laboratorije Srbije

EWB

Pripremi se za učešće: Otvoren poziv za dodelu malih grantova

EWB