fbpx
European Western Balkans
Društvo

Regionu su potrebne vidljive prednosti koje stoje iza Plana rasta koji će građani osetiti

Foto: X/CSF2023

TIRANA – Plan rasta za Zapadni Balkan prilika je da EU ponudi izvodljivu strategiju koja bi omogućila olakšan pristup regiona jedinstvenom tržištu Evropske unije, rečeno je na panelu “Puni pristup jedinstvenom tržištu EU kao put do prosperiteta”, tokom Foruma civilnog društva (CSF).

Učesnici su razgovarali o političkim i zakonskim odlukama koje je potrebno doneti kako bi se unapredili kapaciteti i obezbedilo ekonomsko obrazloženje koje daje kredibilitet procesu proširenja EU.

Panelisti su se saglasili da inicijative za integraciju tržišta nastale nakon ruske agresije u Ukrajinu odražavaju kapacitet EU za strateški odgovor u kompleksnom geopolitičkom momentu. Dodali su da ipak pun pristup regiona jedinstvenom tržištu EU pre formalnog članstva predstavlja veliki izazovm.

Prema trenutnim preporukama radne grupe, EU bi trebalo da predstavi plan sa izvodljivim vremenskim okvirom koji će omogućiti tržištima zapadnobalkanske šestorke da odmah pristupe jedinstvenom tržištu EU u svim oblastima koje ne bi nametnule visoke troškove prilagođavanja.

Druga preporuka je da do kraja godine EU treba da predstavi formalni plan za jačanje pretpristupne pomoći u ovom višegodišnjem finansijskom okviru (MFF) uz stroge uslove vladavine prava.

Kada je reč o preporukama vladama regiona, radna grupa zaključuje da treba da ispolje svoju nedvosmislenu posvećenost sprovođenju i praćenju sprovođenja reformi vezanih za pravne tekovine jedinstvenog tržišta.

Prema radnoj grupi bi i EU i Zapadni Balkan trebalo da značajno povećaju transparentnost planiranja, upravljanja, implementacije, praćenja, izveštavanja i evaluacije pretpristupnih fondova.

Stefan Ristovski, istraživač Institua za evropsku politiku iz Skoplja, rekao je da je Tematska radna grupa napravila preporuke koje su rezultat nekoliko rundi diskusija sa preko 50 stručnjaka sa Zapadnog Balkana, država članica EU, privatnog sektora i akademske zajednice.

Prema njegovim rečima, ove preporuke u skladu su sa političkom diskusijom koja je u toku u Briselu. On je dodao da organizacije civilnog društva mogu da doprinesu toj diskusiji o tome kako da se sprovode predstavljani Plan rasta.

On je rekao da je glavna preporuka OCD upućena Evropskoj komisiji, koja bi plan trebalo da predstavi sa izvodljivim vremenskim okvirom koji će omogućiti tržištima zemalja regiona da odmah pristupe jedinstvenom tržištu EU u svim oblastima koje ne bi dovele do visokih troškova prilagođavanja, a koje bi bila korisne i donele vidljive prednosti za kompanije i građane u regionu.

Govoreći o preporukama za vlade regiona, Ristovski je naglasio da Zapadni Balkan treba da pokaže nedvosmislenu podršku sprovođenju reformi i praćenju sprovođenja evropskog zakonodavstva iz oblati jedinstvenog tržišta.

On je naglasio da lideri EU i Zapadnog Balkana treba da omoguće učešće svih relevantnih aktera u ovom procesu, uključujući i organizacije civilnog društva, tako što će obezbediti da politički dijalog o integraciji regiona u jedinstveno tržište EU bude otvoren i transparentna za sve aktere. Pozivaju se i da značajno unaprede transparentnost planiranja, upravljanja, implementacije, praćenja, izveštavanja i evaluacije pristupnih fondova.

Jorida Tobaku, predsednica Odbora za evropske integracije Parlamenta Albanije, govorila je tokom panela o važnosti nacionalnih parlamenata u zakonodavnom procesu i fazi implementacije pravnih tekovina EU iz ove oblasti.

Ona je ocenila da veoma često nije jasno kako norme i standardi EU koji su uključeni u zakonodavstvo država Zapadnog Balkana zaista poboljšavaju situaciju na terenu.

Govoreći o jedinstvenom tržištu EU, Tobaku je napomenula da zemlje regiona imaju različite ekonomske pokazatelje kada je reč o BDP-u po glavi stanovnika, stopi inflacije, investicijama i prosečnim platama, dodajući da to znači da zemlje regiona polaze sa različitih početkih tačaka.

“Polazimo sa različitih pozicija, tako da nam je svima potreban različit zamah za reforme i vreme u kojima određene reforme sprovodimo”, rekla je Tobaku, dodajući da je vladavina prava važan preduslov i za ekonomske reforme.

Politički savetnik u kabinetu premijera Kosova, Jeton Zulfai, naglasio je da je Kosovo u potpunosti podržava Berlinski proces i vrednosti EU. On je istakao značaj Zajedničkog regionalnog tržišta (CRM) kao centralne tačke Berlinskog procesa.

Prema njegovim rečima, Jedinstveno tržište EU je oblasti u kojoj su zemlje EU najintegrisanije i predstavljaj jednu od najkompleksnijih politika unutar EU. On je naglasio da je stoga važno jasno definisati kriterijume za zemlje Zapadnog Balkana, posebno u oblasti vladavine prava.

Pranvera Kastrati, ekspertkinja iz Saveta za regionalnu saradnju (RCC) istakla je važnost političke posvećenosti lidera regiona za postizanje ambicioznih ciljeva, koji podrazumevaju i političke reforme. Ona je istakla važnost uključivanja i lokalnih vlasti u čitav proces, jer sve počinje sa lokala.

Zdravko Ilić, ekspert za trgovinu iz CEFTA-e, ocenio je da su regionu potrebne vidljivi benefiti koji stoje iza Plana rasta koji će biti prepoznati kako za biznis zajednicu, tako i za građane. “Potrebno nam je snažno političko opredeljenje da idemo napred i vidljivi i opipljivi rezultati koje osećamo na terenu”, dodao je Ilić. On je rekao i da je Zapadnom Balkanu potrebna podrška u borbi protiv konkurencije i početnih negativnih efekata učešća na jedinstvenom tržištu.

Profesorka ekonomskog fakulteta Silvana Mojsovska, rekla je da je glavno pitanje kako ubrzati proces evropskih integracija, dodajući da su potrebne smernice šta treba tačno uraditi kada je u pitanju pristup jedinstvenom tržištu EU.

“Mi obično govorimo o zahtevima Brisela, ali šta je sa obavezama EU”, rekla je ona dodajući da u slučaju Severne Makedonije nema podataka o ispunjavanju obaveza EU iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Povezani članci

Zaustavljeno donošenje sporne uredbe Ministarstva odbrane

Nikola S. Ristić

Izmena Ustava – Sudije i tužioce neće birati poslanici

EWB

Više od 100 mladih Evropljana diskutovalo o budućnosti Evrope na onlajn konferenciji “Re-boot Europe!”

EWB