fbpx
European Western Balkans
Društvo

Revizija Akcionog plana za Poglavlje 23: Mnoge aktivnosti nisu sprovedene ni na papiru

Sednica radne grupe za Poglavlje 23; Foto: Twitter/NKEU

BEOGRAD – Revidirani Akcioni plan sadrži većinu nedostataka koji su postojali i ranije, mada je veliki broj komentara Evropske komisije koji se odnose na reviziju Akcionog plana za Poglavlje 23 usvojen, kažu predstavnici civilnog sektora o toku drugog ciklusa konsultacija Ministarstva pravde sa Radnom grupom Nacionalnog konventa za EU (NKEU) za Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava. Druga sednica drugog ciklusa konsultacija održana je 25. februara, a očekuje se da revizija, koja traje već dve godine, bude privedena kraju u aprilu.

Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava predstavlja jedno od najvažnijih poglavlja u pristupnim pregovorima sa EU.

Na sednici su razmatrani delovi Akcionog plana koji se odnose na pravosuđe i borbu protiv korupcije, a koji su prethodno usklađivani sa komentarima Evropske komisije, zbog čega je ovaj ciklus konsultacija od posebnog značaja za praćenje napretka Srbije.

“Revidirani Akcioni plan sadrži većinu nedostataka koji su bili primetni i ranije. Pošto je prošlo četiri godine od usvajanja Akcionog plana, a mnoge aktivnosti nisu sprovedene ni ‘na papiru’, potpuno je jasno da nije postojao delotvoran mehanizam za rešavanje problema, kakav je kašnjenje Ministarstva sa pripremom izmena zakona “, ocenjuje programski direktor Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić.

“Veliki broj komentara Evropske komisije koji se odnose na reviziju Akcionog plana za Poglavlje 23 je prihvaćen, posebno u domenu razvijanja indikatora i procene uticaja strateških dokumenata čije je važenje prestalo ili je blizu isteka”, kaže za EWB savetnica za pitanja procesa EU integracija Komiteta pravnika za ljudska prava i koordinatorka radne grupe NKEU za Poglavlje 23 Jovana Spremo.

Ona ističe da bi proces revizije trebalo privesti kraju, kako bi bio omogućen “konačni početak praćenja realnog stanja i napretka reformi u punom kapacitetu, jer smo već dve godine preopterećeni samom revizijom”.

“To se suprotstavlja smislu revizije”, ocenjuje Spremo.

Za Nenadića, predlog o formiranju novog Vladinog koordinacionog tela ne pruža nikakvo uverenje da će se takvi problemi rešavati.

“Kada bi zaista postojala politička volja, svi problemi koji su u nadležnosti Vlade bi mogli da se rešavaju na sednicama tog tela, a ona pitanja koja se odnose na rad drugih organa, na sednicama Narodne skupštine i njenih odbora”, ističe on.

Najviše komentara članice su imale u pogledu preciziranja aktivnosti koje se odnose na izmene Ustava i pravosudnih zakona, uz insistiranje na izradi novog teksta od strane nadležnog odbora NSRS i slanja tog teksta na mišljenje Venecijanskoj komisiji i drugim relevantnim telima Saveta Evrope.

“I dalje u tekstu postoje ‘nevidljivi tragovi’ amandmana izrađenih van redovne procedure, što mora apsolutno biti uklonjeno”, navodi Spremo.

Kada su u pitanju ostali komentari, Spremo navodi da je u delu koji se odnosi na ratne zločine insistirano na uvođenju aktivnosti usvajanja nove ili revizije postojeće Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina koja ističe ove godine i da se razrade aktivnosti u pogledu procesuiranja visokorangiranih učinilaca, što je zahtevano prelaznim merilom.

“U pogledu borbe protiv korupcije najviše komentara odnosilo se na funkcionisanje predviđenog koordinacionog mehanizma, efekte Zakona o javnim nabavkama i neophodne izmene Krivičnog zakonika.

Nenadić primećuje da su neke aktivnosti već izbačene iz Akcionog plana kao “navodno već realizovane”. On ističe primer navodnih poboljšanja Zakona o javno-privatnim partnerstvima, sa ocenom da tu nije bilo bitnijih promena.

“Nisu planirane ni nove aktivnosti, za rešavanje problema koji su izostavljeni prilikom AP za poglavlje 23 i prethodnog plana za primenu antikorupcijske strategije, kao što je recimo slučaj sa zaobilaženjem nadmetanja putem međudržavnih sporazuma ili sa upravljanjem javnim preduzećima”, zaključuje Nenadić.

Kako je dogovoreno na jučerašnjem sastanku, Radna grupa NKEU za Poglavlje 23 poslaće pisani zbirni komentar na dokument do 13. marta, nakon čega će Ministarstvo pravde uskladiti trenutnu verziju sa datim predlozima. Prema rečima Spremo, očekuje se da proces bude završen u aprilu ove godine.

Povezani članci

Krovna organizacija mladih Srbije: Raste evroskepticizam među mladima

EWB

Benedikt: Pohvale za zaštitu ljudskih prava, ima još posla

EWB

Konferencija o stanju u poglavljima 23 i 24 u četvrtak u Beogradu

EWB