fbpx
European Western Balkans
Politika

Revizori razmatraju podršku EU vladavini prava na Zapadnom Balkanu

Evropski revizorski sud; Foto: Evropski parlament

LUKSEMBURG – Evropski revizorski sud trenutno sprovodi reviziju kako bi procenio koliko su efikasne mere EU za podršku vladavini prava na Zapadnom Balkanu. Revizija pokriva sve četiri zemlje kandidate (Albanija, Severna Makedonija, Crna Gora i Srbija) i dve potencijalne zemlje kandidate (Bosna i Hercegovina i Kosovo) na Zapadnom Balkanu, navodi se u saopštenju.

„Vladavina prava je preduslov za članstvo u EU koji nije podložan pregovorima. Ipak, zemlje Zapadnog Balkana i dalje se suočavaju sa pitanjima koja se tiču korupcije i kako funkcionišu njihove javne institucije, što ometa njihovo pristupanje EU“, rekao je Juhan Parts, član Evropskog revizorskog suda.

Parts je dodao da će njihova revizija ispitati da li EU zaista pomaže Zapadnom Balkanu da postigne napredak na ovim poljima, kako bi uskoro mogli biti na putu ka pridruživanju Uniji.

U saopštenju Evropskog revizorskog suda navodi se da je cilj revizije da se utvrdi koliko su mere bile efikasne u jačanju vladavine prava na Zapadnom Balkanu.

„Revizori posebno ispituju da li je podrška EU vladavini prava bila: odgovarajuće osmišljena, dobro korišćena za adresiranje ključnih identifikovanih problema i da li je rezultirala konkretnim i održivim poboljšanjima, u skladu sa standardima EU“, navodi se u saopštenju.

Završetak revizije zakazan je za kraj 2021. godine.

Dodaje se da je vladavina zakona osnovna evropska vrednost i da bi se pridružile EU, države kandidati moraju da pokažu svoju sposobnost da preuzmu obaveze članstva u EU, kako je utvrđeno u „Kopenhaškim kriterijumima“ iz 1993. godine.

„Vladavina prava je jedna od osnovnih vrednosti na kojima se temelji EU. Promovisanje vladavine prava je ključni deo agende EU u njenim odnosima sa zemljama koje nisu članice EU i neophodan je uslov koji države moraju da ispune pre nego što pristupe Uniji “, navodi se u saopštenju.

Zaključeno je da se podrška EU vladavini prava u državama koje obuhvata proširenje pruža uglavnom kroz politički dijalog i dijalog u vezi sa javnim politikama.

Povezani članci

Poslanici Narodne skupštine i Evropskog parlamenta na debati u Strazburu

EWB

Komitet Saveta Evrope traži mišljenje o funkcionisanju demokratskih institucija u Srbiji

EWB

Tviter na profile svih televizija sa nacionalnom frekvencijom stavio oznaku da sarađuju sa Vladom

FoNet