Samit lidera EU u Talinu

Estonsko predsedavanje Savetom, u saradnji sa predsednikom Evropskog saveta, kao i sa Evropskom komisijom, organizuje digitalni samit u Talinu,  u petak 29. septembra 2017 , koji će okupiti šefove država ili vlada EU.

Cilj Digitalnog samita je da posluži kao platforma za pokretanje diskusija na visokom nivou o planovima za digitalne inovacije, omogućavaju Evropi da održi vođstvo u digitalnom svetu u narednim godinama.