[Video] Sankcije Rusiji biće zaboravljene dok Srbija stigne do EU

BEOGRAD – Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike kaže da države Zapadnog Balkana u narednom periodu imaju priliku da se legitimišu kao ozbiljni kandidati za EU, time što će rešiti međusobne nesuglasice, dok politikolog Filip Balunović smatra da ta šansa neće biti iskorišćena jer je konflikt političkim elitama u regionu kao vazduh.