Društvo

Sastanak Radne grupe Konventa za Poglavlje 20

Sastanak radne grupe za Poglavlje 20; Foto: Centar za evropske politike

BEOGRAD – U prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije juče je održan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU (NKEU) koja prati Pregovaračko poglavlje 20 (preduzetništvo i industrijska politika)

Tema sastanka je bila predstavljanje Programa ekonomskih reformi (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP).

CEP, kao jedna od potpisnica Platforme za praćenje sprovođenja primene ERP-a i ESRP-a, učestvovao je na ovoj sednici.

Sastanku su prisustvovali članovi ove Radne grupe, predstavnik Ministarstva finansija Vladislav Potežica i Bojana Ružić, koordinatorka za evropske integracije u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU).

Sanja Filipović iz Ekonomskog instituta, koordinatorka Radne grupe NKEU za Poglavlje 20, otvorila je sastanak i pozdravila sve učesnike.  Nataša Dragojlović, koordinatorka Konventa, podsetila je da je NKEU dve godine pratio ERP volonterski, kao najveća platforma nevladinih organizacija u Srbiji.

„Potpisivanjem okvirnog sporazuma o Platformi za praćenje 12. septembra ove godine, i formalno smo dobili potvrdu da se naše preporuke čitaju i razmatraju u državnim institucijama, od strane donosilaca odluka,“ istakla je Dragojlović.

Dragojlović je takođe izjavila kako do kraja decembra traje pilot faza praćenja procesa izrade i primene ERP-a i ESRP-a od strane organizacija civilnog društva, nakon čega će rezultati biti predstavljeni Ministarstvu finansija, ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU).

Učesnici su se složili da vidljivost ERP-a među građanima mora da se poveća, kako bi oni bili svesni šta ovaj dokument znači i kako utiče na njihove živote, ali da se, istovremeno, mora raditi i na njegovoj implementaciji.

Filipović je takođe podsetila da u novom ERP-u mora stajati i potreba usvanjanja nove industrijske politike, jer je to i jedan od preduslova za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 20, koje je otvoreno u februaru ove godine.

Na sastanku je razgovarano i o značaju prerađivačke industrije, kao i o prioritetnim strukturnim reformama, a Dušan Protić, programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost u CEP-u i koordinator radnih grupa za Poglavlja 1, 3 i 28 u okviru NKEU je pričao o daljim aktivnostima i predlozima za naredni ERP koji bi trebalo da bude usvojen za oko mesec dana: neophodne su inovacije, investicije u znanje i digitalizacija prerađivačke industrije, istakao je Protić.

„Potrebno je da se lista indikatora koji se prate u ERP-u proširi i obuhvati i sledeće indikatore: BDP po zaposlenom, učešće high-tech u ukupnom izvozu prerađivačke industrije, broj zaposlenih u tehnološki intenzivnim sektorima prerađivačke industrije i učešće usluga sa većom dodatom vrednošću u ukupnom izvozu usluga,“ objasnio je Protić.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji prеdstаvlја stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji u okviru NKEU, CEP vodi tri radne grupe, koje pokrivaju Pregovaračko poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, Pregovaračko poglavlje 3 – Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga i Pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja.

Povezani članci

Novinari i OCD zahtevaju od Uprave za sprečavanje pranja novca da predoči osnove sumnje za prikupljanje informacija

EWB

Dualni sistem obrazovanja na listi prioriteta ekonomskih reformi

EWB

“Ako su stvoreni nacionalni identiteti, može se stvoriti i evropski”

EWB