fbpx
European Western Balkans
Pregovori

Savet EU o novootvorenim poglavljima

BRISEL – Savet EU zvaničnio je saopštio večeras da su na 7.sastanku Pristupne konferencije sa Srbijom otvorena dva nova poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u EU i naveo da će nove Pristupne konferencije biti planirane kako bi proces napredovao i u prvoj polovini 2018. godine.

Navodeći da su večeras otvoreni poglavlje 6, koje se odnosi na pravo privrednih društava i poglavlje 30 o spoljnim odnosima, u dokumetu Saveta EU se konstatuje da je, zaključno sa današnjom Konferencijom, od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja, 12 su otvorena za pregovore, od kojih su dva poglavlja već privremeno zatvorena.

U Savetu EU kažu da je EU prilikom otvaranja poglavlja 6 i 30 pažljivo ispitala pripremljenost Srbije.

”Podrazumevajući da Srbija nastavi proces usaglašavanja i primene evropskih sandarda u ovim poglavljima, EU zapaža da postoje merila koja su neophodna kako bi se privremeno zatvorila ova poglavlja”, navodi se u dokumetu.

Kada je Poglavlje 6 koje se odnosi na pravo privrednih društava u pitanju, Savet EU kao merila navodi usklađivanje Srbije sa Zakonom o tržištima kapitala i Zakonom o privrednim društvima. Srbija takođe mora da završi usklađivanje sa Direktivom o ponudama za preuzimanja.

Kao poslednje merilo u poglavlju 6 navodi se potreba da Srbija uskladi svoje računovodstvene i zakone koji se odnose na revizju, uključujući i primenu tih zakonodavstva. Posebna pažnja bi trebalo da se obrati na zahteve koji se odnose na kvalitet osiguranja, istrege i sankcije u oblasti revizije eniteta od javnog interesa kao i na adekvatno finasiranje javnog sistema nadzora.

U okviru poglavlja 30 koje se bavi spoljnim odnosima, Savet EU navodi pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji i dokaze o usklađivanju sa EU pozicijama u toj organizaciji kao jedno od merila za zatvarnje tog poglavlja.

Dalje, Srbija bi trebalo da Evropskoj komisiji predstavi Akcioni plan za preostale pripreme u cilju usklađivanja zakonodavstva, usklađivanja međunarodnih sporazuma sa evropskim kriterijumima kao i unapređenje administrativnih i kontrolnih kapaciteta kako bi se osigurala puna primena evropskih standrda u ovom poglavlju od trenutka ulaska u članstvo EU.

Savet EU dodaje da će EU posvetiti posebnu pažnju nadgledanju ”specifičnih pitanja” koja su pomenuta u zajedničkoj evropskoj pregovaračkoj poziciji, da će se nadgledanje napretka u usaglašavanju i primeni kriterijuma pratiti tokom pregovora kao i da će se Konferencija vratiti danas otvorena poglavlja u odgovarajućem trenutku.

Savet EU navodi da je delegaciju EU na današnjoj pristupnoj konferenciji sa Srbijom predstavljao ministar spoljnih poslova Estonije Sven Mikser, koji je istovremeno bio ispred Saveta EU i estonskog predsedavanja Unijom.

Ispred Evropske komisije sastanku je prisustvovao komesar za pregovore o proširenju Johanes Han, dok je delegaciju Srbije predvodila ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović.

Povezani članci

Poglavlje 23 “koštalo” Srbiju otvaranja još jednog poglavlja

EWB

Šta za Srbiju znači otvaranje Poglavlja 9?

Nikola Cuckić

Trivan: EK nezvanično potvrdila pregovaračku poziciju Srbije za poglavlje 27

EWB