fbpx
European Western Balkans
Pregovori

Savet EU o novootvorenim poglavljima

BRISEL – Savet EU zvaničnio je saopštio večeras da su na 7.sastanku Pristupne konferencije sa Srbijom otvorena dva nova poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u EU i naveo da će nove Pristupne konferencije biti planirane kako bi proces napredovao i u prvoj polovini 2018. godine.

Navodeći da su večeras otvoreni poglavlje 6, koje se odnosi na pravo privrednih društava i poglavlje 30 o spoljnim odnosima, u dokumetu Saveta EU se konstatuje da je, zaključno sa današnjom Konferencijom, od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja, 12 su otvorena za pregovore, od kojih su dva poglavlja već privremeno zatvorena.

U Savetu EU kažu da je EU prilikom otvaranja poglavlja 6 i 30 pažljivo ispitala pripremljenost Srbije.

”Podrazumevajući da Srbija nastavi proces usaglašavanja i primene evropskih sandarda u ovim poglavljima, EU zapaža da postoje merila koja su neophodna kako bi se privremeno zatvorila ova poglavlja”, navodi se u dokumetu.

Kada je Poglavlje 6 koje se odnosi na pravo privrednih društava u pitanju, Savet EU kao merila navodi usklađivanje Srbije sa Zakonom o tržištima kapitala i Zakonom o privrednim društvima. Srbija takođe mora da završi usklađivanje sa Direktivom o ponudama za preuzimanja.

Kao poslednje merilo u poglavlju 6 navodi se potreba da Srbija uskladi svoje računovodstvene i zakone koji se odnose na revizju, uključujući i primenu tih zakonodavstva. Posebna pažnja bi trebalo da se obrati na zahteve koji se odnose na kvalitet osiguranja, istrege i sankcije u oblasti revizije eniteta od javnog interesa kao i na adekvatno finasiranje javnog sistema nadzora.

U okviru poglavlja 30 koje se bavi spoljnim odnosima, Savet EU navodi pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji i dokaze o usklađivanju sa EU pozicijama u toj organizaciji kao jedno od merila za zatvarnje tog poglavlja.

Dalje, Srbija bi trebalo da Evropskoj komisiji predstavi Akcioni plan za preostale pripreme u cilju usklađivanja zakonodavstva, usklađivanja međunarodnih sporazuma sa evropskim kriterijumima kao i unapređenje administrativnih i kontrolnih kapaciteta kako bi se osigurala puna primena evropskih standrda u ovom poglavlju od trenutka ulaska u članstvo EU.

Savet EU dodaje da će EU posvetiti posebnu pažnju nadgledanju ”specifičnih pitanja” koja su pomenuta u zajedničkoj evropskoj pregovaračkoj poziciji, da će se nadgledanje napretka u usaglašavanju i primeni kriterijuma pratiti tokom pregovora kao i da će se Konferencija vratiti danas otvorena poglavlja u odgovarajućem trenutku.

Savet EU navodi da je delegaciju EU na današnjoj pristupnoj konferenciji sa Srbijom predstavljao ministar spoljnih poslova Estonije Sven Mikser, koji je istovremeno bio ispred Saveta EU i estonskog predsedavanja Unijom.

Ispred Evropske komisije sastanku je prisustvovao komesar za pregovore o proširenju Johanes Han, dok je delegaciju Srbije predvodila ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović.

Povezani članci

Vanredno zasedanje AFET-a zakazano za 29. maj

EWB

Joksimović: Ima šanse za poglavlja 29 i 7 do kraja juna

EWB

Spremo: Primena Akcionog plana za Poglavlje 23 zavisiće od volje vlasti

EWB