fbpx
European Western Balkans
Evropa

Savet EU usvojio direktive za tranzicioni period sa Velikom Britanijom

Foto: Pixabay

BRISEL – Savet EU usvojio je dopunu pregovaračkih direktiva za pregovore o Bregzitu koji detaljno opisuju poziciju EU27 u vezi sa tranzicionim periodom.

Ove pregovaračke direktive pružaju Komisiji, kao pregovaraču EU, mandat da započne razgovore sa Velikom Britanijom o ovom pitanju.

“Ministri EU dali su jasan mandat Komisiji o tome kakav tip tranzicionog perioda predviđaju: onaj u kome će se u potpunosti poštovati EU standardi u Velikoj Britaniji i tokom koga neće biti učešća (Velike Britanije) u institucijama EU i pri donošenju odluka”, izjavila je ministarka spoljnih poslova Bugarske Ekatrina Zaharijeva.

Predloženi datum za kraj prelaznog perioda posle izlaska Velike Britanije iz EU je 31. decembar 2020. godine.

Prema stavu EU, tokom tranzicionog perioda celo EU zakonodavstvo i dalje će se primenjivati na Ujedinjeno Kraljevstvo kao da je država članica. Izmene zakona usvojene od strane institucija EU, tela, kancelarija i agencija tokom tog perioda takođe će se primenjivati u Velikoj Britaniji.

Primenjivaće se i svi postojeći regulatorni, budžetski, nadzorni, pravosudni i izvršni instrumenti i strukture EU, uključujući i nadležnost Suda pravde Evropske unije.

Kada je reč o oblasti sloboda, bezbednosti i pravde, gde Velika Britanija ima pravo da prihvati ili odustane od pojedinačnih zakona, postojeća pravila će se primenjivati na akte usvojene tokom tranzicije na koje se Velika Britanija obavezala pre izlaska.

Kada je reč o trgovinskoj politici i međunarodnim poslovima, Velika Britanija će, odlukom Saveta EU, tokom tranzicionog perioda ostati u obavezama koje proističu iz sporazuma zaključenih od strane EU, ali više neće učestvovati u bilo kojim organima koji su ustanovljeni ovim sporazumima.

Pošto će Velika Britanija nastaviti da učestvuje u carinskoj uniji i jedinstvenom tržištu i tokom tranzicije, ona će morati da nastavi da se pridržava trgovinske politike EU, primenjuje carinsku tarifu EU i prikuplja carinske dažbine EU i da osigura da se sve EU provere vrše na granici. Ovo takođe podrazumeva da u tom periodu Velika Britanija neće biti obavezana međunarodnim sporazumima u samostalnom kapacitetu u oblastima koje su u nadležnosti prava EU, osim ako to ne odobri EU, navodi se u dokumetu Saveta EU.

Ministri evropske 27-ce potvrdili su da Velika Britanija, tokom prelaznog perioda, a posle izlaska iz EU, kao treća država, više neće učestvovati u institucijama i odlučivanju EU.

Velika Britanija više neće prisustvovati sastancima grupa eksperata Evropske komisije, komisija ili drugih sličnih subjekata u kojima su predstavljene zemlje članice.

Izuzetno, od slučaja do slučaja, Velika Britanija bi mogla biti pozvana da prisustvuje jednom od ovih sastanaka bez prava glasa, navodi se u saopštenju izadatom posle sastanka Saveta EU.

Povezani članci

EU i Velika Britanija postigle nacrt sporazuma o Bregzitu, podele se nastavljaju

EWB

Varšava odgovara EK: Niste nadležni

EWB

Gabrijel: EU da obustavi pregovore sa Turskom

EWB