fbpx
European Western Balkans
Politika

Set pravosudnih zakona ušao u skupštinsku proceduru

Skupština Srbije; Foto: Wikimedia Commons

BEOGRAD – Set pravosudnih zakona, neophodnih kako bi se okončao proces izmene Ustava Srbije u delu pravosuđa, stigli su u skupštinsku proceduru i od danas su na internet prezentaciji Narodne skupštine, prenosi FoNet.

U parlament su stigli Vladini Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlog zakona o sudijama, Predlog zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o javnom tužilaštvu i Predlog zakona o Visokom savetu sudstva. Vlada je navela da se Predlog zakona o sudijama bavi pitanjima nezavisnosti sudija, uslovima za njihov izbor, stalnost, nepremestivost, imunitet, kao i nespojivost poslova sa sudijskom funkcijom.

Najvažnija izmena u vezi sa izborom sudija je da sudije više ne bira Narodna skupština već Visoki savet sudstva, dok je najvažnija novina u odredbama koje uređuju rad sudija porotnika ta što celokupan proces vodi takođe Visoki savet sudstva, umesto do sada Ministarstvo pravde.

Predlogom zakona o Visokom savetu sudstva propisuje se položaj, nadležnost, organizacija i način rada tog saveta, uslovi i postupak za izbor izbornor člana, trajanje mandata i prestanak njegove funkcije.

„Savet je nezavisan državni organ koji obezbeđuje i jemči nezavisnost suda, sudije, predsednika suda i sudije porotnika. Savet sarađuje sa Visokim savetom tužilaštva, drugim organom Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili gradske opštine, javnom službom, imaocem javnih ovlašćenja i drugim fizičkim i pravnim licem, pravosudnim savetom druge države i međunarodnom organizacijom“, piše FoNet.

Predlog zakona o javnom tužilaštvu donosi nova rešenja kojima se, prema oceni predlagača, precizno uređuju organizaciju i nadležnost javnog tužilaštva, uslove, postupak za izbor i prestanak funkcije, prava i dužnosti, vrednovanje njihovog rada, disciplinsku odgovornost.

Prema predlogu, o uređenju sudova se utvrđuje osnivanje, ukidanje, vrste, delokrug i stvarna nadležnost suda, unutrašnje uređenje, sudska uprava i osoblje, pravosudna uprava, obezbeđivanje suda i sredstva za rad sudova. Uređena su načela sudske vlasti i njenog operacionalizovanja kroz sudove kao državne organe sa jasno opredeljenom ulogom i mestom u sistemu podele vlasti.

Predlogom zakona o Visokom savetu tužilaštva se određuje položaj, nadležnost, organizacija i način rada Visokog saveta tužilaštva, kao i uslovi i postupak za izbor izbornog člana Saveta. Sedište Saveta je u Beogradu, ima ukupno 11 članova – pet javnih tužilaca koje biraju nosioci javnotužilačke funkcije, četiri istaknuta pravnika koje bira parlament i vrhovni javni tužilac i ministar nadležan za pravosuđe, kao i članovi po položaju.

 

Pravosudne reforme nakon promene Ustava: Potencijal za smanjenje, ali i institucionalizaciju političkog uticaja na pravosuđe

 

Povezani članci

Tanja Fajon napušta EP, mesto šefa Delegacije za Srbiju pripada socijaldemokratama

EWB

Borelj i Varhelji: EU očekuje od Srbije da se postepeno uskladi sa sankcijama Rusiji

EWB

Da li je Izveštaj Evropske komisije pozitivan, negativan ili objektivan?

EWB