fbpx
European Western Balkans
Društvo

Sloboda kretanja kapitala i finansijske usluge na skeneru NKEU

Sedma plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU; Foto: Tanjug / Sava Radovanović

BEOGRAD – Najšira platforma organizacija civilnog društva za praćenje procesa pregovora Srbije sa Evropskom unijom jača je za još jednu radnu grupu koja će pratiti dva poglavlju u procesu pregovora Srbije sa EU.

Krajem novembra osnovana je Radna grupa za Poglavlje 4 koje se odnosi na slobodu kretanja kapitala i Poglavlje 9 koje se odnosi na finansijske usluge.

Podsećamo da je poslednji izveštaj Evropske komisije o Srbiji ocenio je da postoji umerena pripremljenost u oblasti slobode kretanja kapitala, a da je dobar napredak učinjen posebno kada se radi o borbi protiv pranja novca i finansiranju borbe protiv terorizma.

Poglavlje 9 o finansijskim uslugama je  poslednje od ukupno otvorenih 17 poglavlja, a  izveštaj Evropske komisije zaključio je da je Srbija umereno pripremljena u ovoj oblasti i da je u izveštajnom period napravljen određeni napredak.

Marko Obradović, koordinator Radne grupe za Poglavlja 4 i 9 iz Centra za evropske politike – CEP, rekao je da je na osnivačkoj sednici Radne grupe konstatovano da je 27. juna 2019. godine na 10. međuvladinoj konferenciji u Briselu doneta odluka o otvaranju pregovaračkog Poglavlja 9, kao i da je tom prilikom predstavljena pregovaračka pozicija Srbije.

„Što se tiče Poglavlja 4, Srbija je još pre dve godine predala pregovaračku poziciju i sledeći korak koji očekujemo je otvaranje ovog poglavlja“, istakao je Obradović.

Obradović je rekao i da inicijalni nalazi novoosnovane radne grupe govore da u oba poglavlja postoji značajna mera usaglašenosti sa propisima Evropske unije, te se ne očekuje uspostavljanje posebnih merila za zatvaranje ovih poglavlja.

„Radna grupa je primetila da problemi eventualno nastupaju kod primene propisa, kao i kod donošenja podzakonskih akata, koje često nije dovoljno transparentno, a može imati značajne posledice po način primene regulatornog okvira“, objasnio je on.

Obradović je dodao i da radna grupa za sada smatra da najviše prostora za napredak postoji u domenu usluga osiguranja i posebno berzanskih usluga.

„U tom smislu spremni smo da dublje analiziramo postojeće javne politike kako bi se identifikovali instrumenti za podsticanje razvoja tržišta osiguranja i berza kapitala, a koji se u procesu usaglašavanja propisa i njhove primene sa pravnim tekovinama EU, mogu unaprediti“, zaključio je on.

Kapaciteti organizacija civilnog društa postoje, a moguće ih je i unaprediti

Što se tiče učešća organizacija civilnog društva u radu ove radne grupe on je napomenuo da iako nema masovnog prisustva, najznačajnije OCD koje su inicijalno pozvane uzele su učešće u njenom radu.

„Pored predstavnika poslovne zajednice iz Udruženja banaka Srbije i Udruženja osiguravača Srbije, članstvo u radnoj grupi uzeli su predstavnici portala “Kamatica”, Transparentnost Srbija, LiBek i Građanske inicijative. Veoma značajno učešće uzeli su i predstavnici akademske zajednice, koji su u svojim karijerama upravljali najznačajnijim institucijama iz ove oblasti, kao što je Vlada Srbije, Narodna banka Srbije, Komisija za hartije od vrednosti, Centralni registar i druge institucije“, objasnio je Obradović.

On je dodao i da je rad NKEU apsolutno inkluzivan te da se bilo koja organizacija ili zainteresovani pojedinac mogu prijaviti u učestvovati u radu radnih grupa u bilo kom trenutku.

Što se tiče kapaciteta OCD koje trenutnu učestvuju u njenom radu, nije identifikovan nedostatak kapaciteta, ali ukoliko se utvrdi, postoje mogućnosti da se oni unaprede.

„Centar za evropske politike i NKEU, ostaju otvoreni da u slučaju da se u daljem radu zaključi da kapacitete treba unaprediti, pomognu kroz prenos sopstvenih znanja i iskustava, ali i da potraže pomoć za podizanje kapaciteta od donatora“, istakao je Obradović.

Povezani članci

Palmer: Posle pobede nad virusom, brzi povratak građanskim slobodama

EWB

REKOM: Pomirenje kao deo procesa proširenja EU

EWB

Novi Zakon o zaštiti potrošača čeka usklađivanje sa propisima EU

Aleksandar Ivković