fbpx
European Western Balkans
Evropa

Smernice za pregovore o Bregzitu

Zastava UK; Foto: Evropski parlament

Na vanrednoj sednici Evropskog saveta (Član 50), na nivou EU27, usvojene su smernice za pregovore o Bregzitu. Smernice će definisati okvir za pregovore i utvrditi opšte stavove i načela EU tokom pregovora. Evropski savet će po potrebi ažurirati smernice tokom pregovora.

„Želim da naglasim izvanredno jedinstvo svih 27 lidera u pogledu smernica za pregovore s Ujedinjenim Kraljevstvom. Sada imamo jednoglasnu podršku svih 27 država članica i institucija EU, što nam daje snažan politički mandat za pregovore”, izjavio je predsednik Donald Tusk na konferenciji za štampu nakon samita.

Osnovna načela

Evropski savet u smernicama navodi da će EU27 zadržati jedinstvo i jedinstveno postupati tokom pregovora. Lideri:

  • još jednom ističu želju za bliskim partnerstvom sa Ujedinjenim Kraljevstvom
  • još jednom ističu da se svaki budući dogovor mora zasnivati na ravnoteži prava i obaveza i da njime moraju biti osigurani ravnopravni uslovi
  • naglašavaju da se mora očuvati celovitost jedinstvenog tržišta, što znači da su četiri slobode nedeljive i isključuje mogućnost selektivnog pristupa
  • izjavljuju da država koja nije članica ne može imati ista prava i uživati iste povlastice kao članica.

„Pregovori u okviru Člana 50 Ugovora će biti vođeni transparentno i u jednom paketu. U skladu sa načelom da dogovor neće biti postignut ni u jednom aspektu dok se ne postigne dogovor o svemu, pojedinačna pitanja neće biti rešavana zasebno”.

Pristup po fazama

Šefovi država i vlada složili su se da bi cilj prve faze pregovora trebalo da bude osiguranje što višeg nivoa jasnoće i pravne sigurnosti, kao i da bi trebalo urediti odvajanje Ujedinjenog Kraljevstva od EU.

Evropski savet će pomno pratiti napredak i odlučiti u kom trenutku je ostvaren dovoljan napredak kako bi se prešlo u narednu fazu.

Što se tiče sporazuma o budućem odnosu između EU i Ujedinjenog Kraljevstva, on može biti sklopljen tek kada Ujedinjeno Kraljevstvo postane treća zemlja. Međutim, lideri izražavaju spremnost da tokom druge faze pregovora počnu preliminarne i pripremne rasprave o okviru za taj budući odnos.

Dvogodišnji vremenski okvir utvrđen Članom 50 ističe 29. marta 2019.

Propisno povlačenje

„Građani koji su izgradili život na osnovu prava koja ostvaruju članstvom Ujedinjenog Kraljvstva u EU su suočeni sa mogućim gubitkom tih prava. (…) Imajući to u vidu, moramo da postupamo u fazama, dajući prednost propisnom povlačenju”.

Evropski savet ističe važnost zaštite prava građana na koje Bregzit ima uticaj. Savet ističe i potrebu da se izbegne pravni vakuum za preduzeća i poziva na jedinstveni finansijski dogovor koji bi trebalo da osigura da EU i Ujedinjeno Kraljevstvo poštuju svoje obaveze.

Imajući u vidu jedinstvene okolnosti na irskom ostrvu, Evropski savet naglašava da je neophodno podržati Sporazum na Veliki petak i mirovni proces u Severnoj Irskoj.

„Biće neophodna fleksibilna i kreativna rešenja, između ostalog kako bi se izbeglo uspostavljanje tvrde granice, uz istovremeno poštovanje integriteta pravnog poretka Unije”.

Načelo lojalne saradnje

Sve dok ne izađe iz Unije, Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje punopravna članica EU na koju se primenjuju sva prava i obaveze koje su navedene u Ugovorima i koje proizlaze iz prava EU. Sve tekuće aktivnosti EU moraju da se nastave maksimalno neometano na nivou 28 država članica, a pregovori sa Ujedinjenim Kraljevstvom će biti sprovođeni nezavisno od tekućih aktivnosti Unije i neće uticati na njihov napredak.

Naredni koraci

Nakon što je Evropski savet usvojio smernice, od Saveta za spoljne poslove se očekuje da na osnovu preporuka Komisije 22. maja 2017. godine:

  • da ovlašćenje za otvaranje pregovora
  • imenuje Komisiju kao pregovarača EU
  • usvoji pregovaračke smernice.

Ujedinjeno Kraljevstvo je 29. marta 2017. formalno obavestilo Evropski savet o svojoj nameri da napusti EU.

Povezani članci

Nemačka i Francuska objavile inicijativu za Konferenciju o budućnosti Evrope

EWB

Pudždemon: Otvorena su vrata za objavu nezavisnosti

EWB

EP usvojio sporazum o Bregzitu, poslednja sednica za poslanike iz UK

EWB