Socijalne usluge uz podršku Evropske unije

BEOGRAD – Za protekle dve godine kroz program inkluzije, koji je finansirala Evropska unija(EU) sa 5,4 miliona evra u celoj Srbiji sprovedeno je 28 projekata u okviru kojih su pružene socijalne usluge ugroženim grupama i romsko stanovništvo uključeno u zajednicu, čime je obuhvaćeno oko 10.000 ljudi, rečeno je danas na završnoj konferenciji programa EU.

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici otvarajući konferenciju istakao je da socijalna inkluzija podrazumeva solidarnost sa ranjivim grupama drušva, ali da ima i ekonomsku dimenziju.

Društvo koje danas ulaže u obrazovanje i stvaranje uslova za zapoljvanje ugroženih grupa će biti jače sutra, rekao je Fabrici, ukazujući da Srbija preduzima te korake u svom približavanju EU.

Treba jedni drugima da damo prostora da budemo svoji, da se razvijamo, da ispoljavamo različitosti, da dajemo i primamo ideje, dostojanstvo, otvorenost, radost… rekao je on.

Delegacija EU u Srbiji je obezbedila tehničku pomoć putem Jedinice za upravljenje projektom Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja za sprovođenje i ocenjivanje mera, a projekte su za dve godine uspešno sprovodile opštine, centri za socijalni rad i NVO u 76 gradova i opština.

Državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Nenad Nerić istakao je da je inkluzija sastavni deo politike razvoja Srbije, da se pomogne mladima, Romima deci, ženama i svakom pojedincu koji nailazi na prepreke da se uključi u zajednicu.

Socijalna uključenost ne treba da bude ničija privilegija, to je paravo svih građana, to je proces koji mora svima koji su u riziku od marginalizacije da omogući puno učešće u svim sferama života, rekao je on.

Prema njegovim rečima, neophodno je i dalje jačati kapacitete za socijalno ujklučivanje, ugledajući se na dobre prakse u EU. Na skupu su predstavljeni pojedini rezultati projekta “Podrška EU inkluzivnom druđštvu”, u Varvarinu je sproveden “Kućna nega za dostojanstvenu starost”, a organizacije Dečje srce u Beogradu je radila na uključivanju mladih Roma u obrazovanje.

U Palati Srbija predstavljena je izložba autorske grafike “Zajedno, možemo više” i dodeljene nagrade pobednicima na konkursu za umetničke grafike na temu socijalne inkluzije, koji su dobili robne vaučere od 500 do 800 evra.