fbpx
European Western Balkans
Politika

Sporazumi iz Berlinskog procesa ušli u skupštinsku proceduru, čeka se ratifikacija

Sednica Vlade; Foto: Vlada Republike Srbije

BEOGRAD – Vlada Srbije odobrila je ratifikaciju sporazuma potpisanih u okviru Berlinskog procesa iz novembra prošle godine, na sednici održanoj 17. februara. Radi se o sporazumima o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu, potvrđivanju sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama i priznanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, stomatologije i arhitekte.

Vlada Srbije uputila je Narodnoj skupštini predloge zakona o ratifikaciji ovih sporazuma, čiime su sporazumi zvanično ušli u skupštinsku proceduru, iako još uvek nije poznato kada će se naći pred poslanicima na plenumu.

Podsećamo, šefovi vlada Srbije, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine potpisali su na samitu Berlinskog procesa tri sporazuma, čiji je cilj regionalno povezivanje i slobodno kretanje građana Zapadnog Balkana. Kako je tada saopšteno, potpisivanje ovih sporazuma predstavlja korak napred u kreiranju Zajedničkog regionalnog tržišta (CRM).

Do sada, jedino su Kosovo i Albanija u potpunosti završile proces ratifikacije potpisanih sporazuma. U Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori oni još uvek nisu prošli vladu i ne nalaze se u skupštinskog proceduri.

Sporazumom o priznanju ličnih karata olakšavaju se uslovi putovanja pojednostavljivanjem administrativnih procedura za ulazak, tranzit i kraći boravak samo sa ličnom kartom, obezbeđuje se jednako postupanje prema svim građanima regiona i ukidaju se sve postojeće vize na Zapadnom Balkanu.

Sporazumom o priznanju univerzitetskih diploma utvrđuju se zajednička pravila i postupci za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija, omogućuje se mobilnost studenata i akademskog osoblja na Zapadnom Balkanu, skraćuje se period za donošenje odluke o priznavanju na najviše 14 dana i za studente se ukidaju postojeće naknade za podnošenje zahteva za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija. Ovaj sporazum se primenjuje na javne univerzitete, a postepeno će se proširiti i na privatne.

Sporazumom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija olakšava se kretanje profesionalaca širom regiona i omogućava se pružanje usluga doktora medicine, stomatologa i arhitekata na Zapadnom Balkanu. Tim dokumentom se takođe stvara temelj za pregovore o preostale četiri regulisane profesije (babice, medicinske sestre, farmaceuti i veterinarski hirurzi) u predstojećem periodu.

Povezani članci

Mogerini očekuje značajan napredak u dijalogu tokom 2018.

EWB

Dačić: Srbija čvrsto za dijalog, Tanin: Dijalog nastaviti što pre

EWB

Brnabić: Srbija pokazala da ne odustaje od evropskog puta

EWB