Srbija i dalje na udaru trgovaca ljudima

VAŠINGTON – Srbija čini značajne napore u pravcu ispunjavanja standarda za eliminaciju trgovine ljudima, ali ih još nije dostigla, ocenjuje se u najnovijem Izveštaju američkog Stejt departmenta.

U izveštaju se navodi da je poslednjih pet godina, Srbija zemlja porekla, tranzita i destinacije muškaraca, žena i dece koji su žrtve trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, uključujući i rad u kući, i prinudne prošnje.

“Država je pokazala značajne napore tokom izveštajnog perioda operacionalizacijom stalne udarne grupe za krijumčarenje i trgovinu ljudima; identifikovala je veći broj žrtava i obezbedila smernice za tužioce i sudije za nekažnjavanje žrtava trgovine ljudima. Takođe, država je razvila i distribuirala smernice za indikatore trgovine ljudima i obučila 630 osoba koje prve dolaze u kontakt sa žrtvama da te smernice primenjuju”, navodi se u izveštaju.

Istovremeno se dodaje da država nije intenzivirala napore u odnosu na prethodni izveštajni period i nije obezbedila dovoljnu zaštitu za žrtve koje učestvuju u krivičnom postupku, zbog čega su bile izložene zastrašivanju.

Uz sve to, “priliv migranata tokom perioda izveštavanja je značajno opteretio državne resurse, posebno među službama zaduženim za suzbijanje trgovine ljudima.