fbpx
European Western Balkans
Politika

Srbija ispunila više od polovine preporuka ocenjuje GREKO

Savet Evrope; Foto: CoE

STRAZBUR – Grupa država protiv korupcije (GREKO) u novom izveštaju o Srbiji navodi da opšti nivo usklađenosti sa preporukama ovog tela više nije na “globalno nezadovoljavajućem nivou” jer je Srbija sporovela osam od trinaest preporuka  na zadovoljavajući način.

Kaže se da su novim Zakonom o sprečavanju korupcije, koji je nedavno izmenjen kao i relevantnim priručnicima i vodičima za javne funkcionere, poboljšana pravila o sukobima interesa koja se primenjuju na narodne poslanike, sudije i tužioce. Ta rešenja, prema stavu GREKO, predstavljaju izvesnu osnovu za rešavanje sukoba interesa.

U zaključku izveštaja stoji da pet preporuka, koje se tiču transparentnosti zakonodavnog procesa, Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, procedure za zapošljavanje i unapređenje javnih tužilaca i njihovih zamenika, ostaje delimično sprovedeno.

Što se tiče narodnih poslanika, GREKO je saopštio da je Srbija sa većinom preporuka postigla zadovoljavajući nivo usklađenosti.

“Transparentnost zakonodavnog procesa je dodatno poboljšanja, državnih organi pravovremeno objavljuju nacrte zakon na javnim vebsajtovim, izmene predloga zakonodavnih akata se stavljaju na uvid javnosti preko interneta, uspostavljen je efektivniji proces učešća javnosti u preliminarnoj fazi, a Parlament organizuje javna slušanja o važnim zakonima”, stoji u izveštaju GREKO.

Primećeno je da je smanjeno korišćenje hitnog postupka ali se naglašava da “još uvek nisu uvedena jasna pravila kojima bi se striktnije uredila ova praksa”.

U delu koji se tiče sudija i tužilaca, GREKO je naveo da usvajanje ustavnih reformi omogućava sprovođenje većeg broja preporuka ovog tela.

“Većina članova Visokog saveta sudstva (VSS), su sada sudije izabrane od strane svojih kolega, a članstvo predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti po službenoj dužnosti je ukinuto. VSS je Ustavom priznat kao nezavistan organ, čime se garantuje nezavisnost sudova i sudija. Preduzete su mere za jačanje transparentnosti njegovih aktivnosti, ali su potrebne i druge mere da bi mu se obezbedila finansijska samostalnosti”, piše GREKO.

Telo Saveta Evrope za borbu protiv korucpije pohvalilo je normativni okvir i metode za unapređenje objektivnosti i transparentnosti postupaka zapošljavanja sudija i tužilaca.

S obzirom na to da je Srbija ispunila u navedene preporuke, zaključuje se da opšti nivo usklađenosti nije više “globalno nezadovoljavajući” što znači da se na Srbiju u budućnosti neće primenjivati Pravilo 32 u odnosu na države članice za koje je utvrđeno da nisu usklađene sa preporukama sadržanim u Izveštaju o evaluaciji.

GREKO je pozvao šefa delegacije Srbije da dostavi dodatne informacije o sprovođenju neispunjenih preporuka do 31. marta naredne godine. Dodaje se da bi nadležni organi trebalo što pre da dozvole javno objavljivanje ovog izveštaja, prevedu ga na srpski jezik i prevod učine dostupnim javnosti.

GREKO je telo Saveta Evrope osmišljeno da kroz mehanizam zajedničkih evaluacija unapredi kapacitet država članica za efikasniju borbu protiv korupcije, da se identifikuju nedostaci u nacionalnim zakonodavnim rešenjima i ubrzaju neophodne izmene. Evaluacija rezultira preporukama državama članicama usmerenim na unapređenje propisa, kao i na institucionalne i praktične reforme. Nakon toga sledi postupak utvrđivanja usaglašenosti sa ciljem procene mera koje su članice preduzele kako bi preporuke i sprovele.

Povezani članci

Deli: EU da ispuni obećanja, opipljiva za srpske građane

EWB

Politiko: Opet je u modi da se brine o Balkanu

Emina Muminović

Predstavljanje Strategije proširenja, 6. februara u Strazburu

EWB