fbpx
European Western Balkans
Analize Izdvojeno

Srbija i NATO: Pomoć u pripremi za učešće u međunarodnim mirovnim operacijama

Doček učesnika vojne vežbe „Saber Guardian 17”; Foto: Ministarstvo odbrane Srbije

Izraženo povećanje nivoa saradnje između NATO-a i Srbije moglo se opaziti u poslednjih nekoliko godina. Neke od oblasti saradnje na koje se naročito ukazuje su izgradnja kapaciteta i povećanje stepena interoperabilnosti, kako bi Srbija mogla da izgradi međunarodno operativan sistem odbrane sposoban da odgovori na sve izazove i efikasno doprinese multinacionalnim vežbama i operacijama.

NATO teži ka nesmetanoj saradnji vojnih snaga država članica i drugih partnerskih zemalja i stoga stavlja ogroman naglasak na interoperabilnost, definisanu kao “sposobnost da se koherentno, efikasno i efektivno sarađuje kako bi se ostvarili taktički, operativni i strateški ciljevi”, što se može postići samo “kroz efikasno upošljavanje standardizacije, obuke, vežbi, naučenih lekcija, demonstracija, testova i sudova”. Zbog toga saveznici mogu lako svoju operabilnost da koriste u praksi i učestvuju u zajedničkim multinacionalnim vežbama, operacijama i mirovnim misijama.

Iako pitanje interoperabilnosti prožima različite oblasti, od tehnologije, oružja i vojne opreme, do razmene podataka, obrazovanja i obuke, sledeći odlomci će se fokusirati na zajedničku obuku i vežbe, koja, između ostalog, povećava nivo spremnosti srpskog vojnog osoblja da učestvuje u multinacionalnim operacijama i olakšava procenu sposobnosti deklarisanih jedinica koju vrše strani evaluatori.

U januaru 2015. godine, NATO i Srbija su se dogovorile o prvom IPAP-u u Srbiji, što je okvir za dalje unapređenje saradnje bez ikakvih indikacija za aspiraciju u članstvo, čime se poštuje vojna neutralnost Srbije. Jedna od oblasti pokrivenih IPAP-om je i priprema za učešće u multinacionalnim operacijama kroz povećanje nivoa interoperabilnosti sa odbrambenim sistemom NATO država članica i drugih partnerskih država. On, između ostalog, predviđa pomoć Srbiji u izgradnji kapaciteta za rešavanje pitanja u vezi sa  bezbednošću i izgradnju kapaciteta i osiguranje sredstava potrebnih za učešće u međunarodnim mirovnim operacijama, kako bi se razvio efikasan i međunarodno funkcionalan sistem odbrane. Uz to, potvrđuje se želja Srbije da ojača regionalnu i globalnu bezbednost.

Prema IPAP-u,

Republika Srbija je posvećena razvoju interoperabilnosti i sposobnosti snaga potencijalno dostupnih za učešće u multinacionalnim operacijama UN-a i operacijama EU za upravljanje kriznim situacijama. Republika Srbija će u potpunosti iskoristiti raspon raspoloživih sredstava u okviru programa Partnerstvo za mir radi povećanja interoperabilnosti svojih snaga. Republika Srbija će takođe unaprediti obrazovanje, obuku i vežbe za svoje osoblje.

Ipak, saradnja usmerena na razvoj sposobnosti za brz i efikasan odgovor na bezbednosne krize već je uspostavljena u okviru Procesa planiranja i revizije (PARP) Partnerstva za mir. PARP ima za cilj da poboljša interoperabilnost i kapacitete snaga partnerskih zemalja kako bi bila dostupna Alijansi za multinacionalne obuke, vežbe i operacije i služi kao sredstvo za vođenje i merenje napretka u modernizaciji i transformaciji sektora odbrane u partnerskim državama. To je dobrovoljni proces u kojem svaka zemlja partner ulazi nakon ispunjenog upitnika PARP-a koji sadrži informacije u vezi sa vojnim snagama partnerske zemlje, njihovim mogućnostima, budžetom itd. Na osnovu toga, izrađuje se paket takozvanih partnerskih ciljeva posebnih za svaku partnersku zemlju, koji treba da zadovolje njihove pojedinačne potrebe.

Učešće Srbije u PARP-u, koje je počelo 2007. godine, bilo je usmereno na podizanje nivoa interoperabilnosti u Vojsci Srbije. NATO i Srbija trenutno rade na 42 partnerska cilja, a dva dodatna su već ispunjena, prema informacijama koje je dostavila Vojna kancelarija NATO-a u Beogradu. Navedeni ciljevi pokrivaju niz tema, od sajber odbrane, operacija i odbrambenog planiranja, borbe protiv terorizma, do vojno-civilne saradnje, medicinske podrške itd.

Vojska Srbije takođe učestvuje u programu Koncepta operativnih sposobnosti ocenjivanja i povratnih informacija (OCC E & F), putem koje se snage mogu obučavati i procenjivati u svrhu međusobne saradnje. Srbija koristi ovaj mehanizam od 2011. godine i on omogućava pristup NATO procedurama i standardima, što je trenutno jedina mera postignutog nivoa interoperabilnosti. Dakle, iako vojna neutralnost onemogućava učešće u operacijama pod vođstvom NATO-a, Srbija usvaja operativne standarde dok priprema svoje deklarisane jedinice za misije u okviru UN-a i EU. Cilj OCC E & F programa je da da smernice i pomogne transformaciju i razvoj interoperabilnih snaga odbrane, čije vojno osoblje može bezbedno i efikasno učestvovati unutar mirovnih misija UN ili EU širom sveta. U prezentaciji povodom desetogošnjice Vojne kancelarije NATO-a u Beogradu, navodi se da je učešće u OCC-u pomoglo Srbiji da bude priznata kao 7. najveći kontributor u Evropi u različitim mirovnim operacijama UN-a i EU.

Dvonedeljna vežba “Stena 02” sa Vojskom Srbije i NATO evaluatorima završena je 27. oktobra 2017. godine na poligonu “Borovac” na jugu Srbije, sa pomenutim ciljem procene nivoa interoperabilnosti i spremnosti srpskih deklarisanih jedinica za izvršavanje složenih zadataka u okviru multinacionalnih operacija i misija. Tokom najnovije vojne vežbe između NATO-a i Vojske Srbije, evaluacija je sprovedena u skladu sa standardima i procedurama OCC E & F programa i uključila evaluatore iz različitih komandi NATO-a, uključujući komandu združenih snaga Alijanse (JFC) Napulj (Italija), komandu kopnenih snaga Izmir (Turska) i komandu zajedničkih snaga Brunssum (Holandija), kao i evaluatore iz zemalja članica i partnerskih zemalja, uključujući Srbiju, Kanadu, Francusku, Nemačku, Crnu Goru, Norvešku, Rumuniju, Sjedinjene Američke Države, Austriju, Bosnu i Hercegovinu i Irsku .

“Srpske jedinice su bile dobro organizovane, pripremale su i demonstrirale svoju misiju dok su pokazivale jedinstvenu motivaciju i vrhunsku profesionalnost”, rekao je potpukovnik francuske vojske Benoit Estour, jedan od šefova tima za evaluaciju.

Pozitivan stav izneo je i Knut Kirste, politički savetnik za Srbiju u odeljenju za politička pitanja i bezbednost NATO-a, koji je u intervjuu za European Western Balkans istakao da je, zahvaljujući učešću vojske u OCC-u, značajno poboljšan nivo interoperabilnosti.

“Kroz NATO, stotine srpskih vojnika i oficira stekli su obuku i pohađali kurs za izgradnju kapaciteta, koji danas pomažu Srbiji da pruži vredan doprinos mirovnim misijama UN i EU. Naš trening takođe pomaže da osoblje Srbije bude bezbednije u toku takvih misija”, dodao je Kirste.

Pored pomenute vežbe, Srbija je i tokom prethodnih godina učestvovala u vežbama koje su služile da olakšaju procenu njenih deklarisanih jedinica (npr. “Stena 01”, “Štit-4” itd.).

Trebalo bi pomenuti i Centar atomsko-biološko-hemijske odbrane u Kruševcu, koji je 2013. godine dobio status Partnerskog centra za obrazovanje i obuku od strane Severnoatlantskog saveta NATO-a, a nakon odluke Srbije da ponudi Centar za obuku trupa članica NATO i zemalja Partnerstva za mir. Centar je pružio obuku vojnicima iz 101 zemlje širom sveta, uključujući zemlje iz regiona, zemlje članice NATO i zemlje Partnerstva za mir.

Srbija, ipak, ostaje da bude vojno neutralna zemlja, makar deklarativno. Do sada je saradnja sa NATO-om bila ograničena na pripremu i postizanje interoperabilnosti za operacije koje predvode UN / EU. Ostaje da se vidi šta će budućnost doneti.

Povezani članci

Aselborn: Uskoro i otvaranje poglavlja 29

EWB

2018 – godina povratka verodostojne politike proširenja EU?

Srđan Majstorović

[EWB Intervju] Habota: Otvaranje pregovora najsnažanija poruka EU o napretku Bosne i Hercegovine

Sofija Popović