Politika

Srbija šalje aplikaciju za sredstva iz Fonda solidarnosti Evropske unije

Zastave Srbije i EU: Foto: Evropski savet

BEOGRAD – Na sastanku Posebne radne grupe Vlade Srbije, koja je uspostavljena za pripremu aplikacija za Fond solidarnosti EU, predstavljen je prvi nacrt aplikacije u kome će biti opisani tok epidemije, mere i aktivnosti koje su preduzete kako bi se sprečilo širenje zaraze i predstavljeni javni troškovi nastali usled njihovog sprovođenja, prenosi portal Nova.rs. 

Srbija kao država koja pregovara o članstvu u EU ima pristup ovom Fondu, a već je koristila njegova sredstva za saniranje posledica poplava 2014.

Naš portal preneo je početkom aprila vest da Srbija planira da se prijavi za sredstva iz Fonda solidarnosti EU za borbu protiv posledica COVID-19 i da je rok za prijavu 24. jun.

“Republika Srbija će uputiti aplikaciju za Fond solidarnosti kako bi dobila dodatnu bespovratnu podršku za pokrivanje troškova nastalih sa namerom da se spreči širenje COVID-19, zaštite zdravstveni radnici, obezede bolji uslovi za lečenje pacijenata i pruži pomoć ranjivim grupama”, rekla je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Ona je rekla da će sutra biti upućeno pismo komesarki za regionalnu politiku Elisi Fereiri koja je ujedno i zadužena za upravljanje Fondom solidarnosti, sa opisom stanja i mera koje su preduzete s namerom da se spreči širenje COVID-19.

Ovim sredstvima bi se pokrio deo ukupnih troškova koje je Srbije imala u periodu od 4 meseca od preduzimanja prvih aktivnosti sa namerom da se spreči COVID-19.

Nakon 24. juna Evropska komisija će pristupiti analizi i oceni aplikacija i doneti odluku o iznosu pomoći za svaku državu koja je podnela aplikaciju. Srbija će za ova sredstva konkurisati pod istim uslovima kao i zemlje članice.

Fond solidarnosti poseban je instrument podrške Evropske unije državama članicama kao i državama u procesu rpistupanja kako bi se podržali napor država u prevenciji i saniranju posledica prirodnih nepogoda i ugrožavanja javnog zdravlja.

Povezani članci

Godfri: Srbija je izložena malignom uticaju Rusije

Tanjug

Johanes Han proglašen za ambasadora Sportskih igara mladih

EWB

Međak: Vlada Srbije nema ustavna ovlašćenja da piše amandmane na Ustav

EWB