fbpx
European Western Balkans
Bezbednost

Srbija usvojila drugi ciklus IPAP-a sa NATO-om

Vlada Republike Srbije; Foto: Wikimedia Commons

BEOGRAD – Srbija je juče okončala proceduru usvajanja drugog ciklusa Individualnog akcionog plana partnerstva (IPAP) između Republike Srbije i NATO za period 2019-2021.

“Usvajanje novog IPAP-a predstavlja još jednu potvrdu uzlaznog trenda partnerske saradnje Republike Srbije sa NATO i stvara uslove za nastavak redovnog i strukturiranog dijaloga o svim pitanjima od obostranog interesa, te olakšava koordinaciju naše bilateralne saradnje sa članicama i partnerima NATO”, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

U saopštenju se navodi da je slično prvom IPAP-u, novi dokument koncipiran u skladu sa principima programa Partnerstvo za mir, a to su dobrovoljnost, transparentnost i fleksibilnost, gde je Srbija u skladu sa sopstvenim ciljevima i interesima, zajedno sa NATO-om, opredelila prioritetne oblasti u kojima može na najbolji način da dalje unapređuje partnersku saradnju sa ovom organizacijom.

“Takođe, s obzirom da IPAP predstavlja najviši mehanizam saradnje NATO sa partnerskim državama koje nemaju aspiracije za članstvo u Alijansi, usvojeni dokument za polazište ima jasno definisanu politiku vojne neutralnosti Srbije, čija je suština odsustvo želje za pristupanjem NATO ili bilo kom drugom vojnom savezu u svetu”, stoji u saopštenju, ali se dodaje da istovremeno postoji i spremnost da se ostvari partnerska saradnja, podeli odgovornost u realizaciji zajedničkih definisanih interesa i suočavanja sa bezbednosnim izazovima.

Individualni akcioni plan partnerstva između Republike Srbije i NATO za period 2019-2021. godinu biće objavljen na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.

Šta je IPAP?

Individualni akcioni plan partnerstva predstavlja najintenzivniji oblik bilateralne saradnje NATO sa zemljama koje nisu članice ovog saveza i nemaju aspiracije ka članstvu.

Ovaj mehanizam saradnje nastao je 2002. godine na samitu zemalja članica NATO-a u Pragu, sa ciljem da se uspostavi sveobuhvatnija saradnja sa partnerskim zemljama, kao i da ona bude što je moguće više prilagođena potrebama i interesima svakog od partnera.

Dakle, IPAP predstavlja sredstvo za struktuiranje i adekvatno organizovanje bilateralne saradnje NATO-a sa partnerskim zemljama u cilju izvršavanja reformi u zemlji koja nije članica. U praksi, on je još jedan od pokazatelja da je ovaj savez više od vojno-bezbednosne organizacije, kako se često percipira u javnosti i da ta saradnja sa ovom organizacijom može obuhvatati različite oblasti.

Pored “osnovnih” oblasti vezanih za odbrambena, bezbednosna i vojna pitanja, tu su i neka “alternativna” poput oblasti informisanja javnosti, saradnje u oblasti nauke, životne sredine i planiranja u vanrednim situacijama, zaštite podataka.

Srbija je usvojila prvi IPAP krajem 2014. godine. Prvi IPAP ustanovljen je na dve godine, ali je na inicijativu Vlade Srbije produžen na još godinu dana, dakle i na 2017. godinu.

Povezani članci

NATO pozdravlja inicijativu EU za fond evropske odbrane

EWB

CEAS i CeSID: Podrška pristupanju EU u Srbiji porasla na 51%

EWB

General-major Franko Federići je 25. komandant KFOR-a

EWB