fbpx
European Western Balkans
Izdvojeno Politika

Srbija za dve godine u samo jednom poglavlju ima “dobar napredak”, manje nego prethodnih godina

Ana Brnabić i Emanuel Žiofre, uručivanje izvštaja 2023. godine; Foto: Delegacija EU u Srbiji

BEOGRAD – U prošlogodišnjem izveštaju Evropske komisije Srbija ni za jedno poglavlje nije dobila ocenu “dobar napredak” ili “veoma dobar napredak”, dok je u ovogodišnjem izveštaju dobila tu ocenu samo za jedno od 33 pregovaračka poglavlja. U ranijim godinama, broj poglavlja sa ovim ocenama bio je veći.

Evropska komisija svake godine, za svako pregovaračko poglavlje, dodeljuje dve opisne ocene. Prva se odnosi na ukupan nivo pripremljenosti države kandidata u toj oblasti, a druga na napredak ostvaren u poslednjih godinu dana.

Kada je reč o drugoj opisnoj oceni, koja se odnosi na napredak, ona se deli na šest kategorija: “nazadovanje”, “baz napretka”, “ograničen napredak”, “određen napredak”, “dobar napredak” i “veoma dobar napredak”.

Prošle, 2022. godine, Srbija ni za jedno od 33 pregovaračka poglavlja nije dobila ocenu “dobar” ili “veoma dobar napredak”. Ove godine, “dobar napredak” dobilo je samo Poglavlje 18: Statistika i to zbog uspešnog održavanja popisa stanovništva, kako je navedeno, po standardima EU i međunarodnim standardima.

Ovakav rezultat slabiji je u odnosu na prethodne godine, kada je “dobar napredak” beležen u većem broju poglavlja. Tako je 2015. ovu ocenu dobilo 6 poglavlja, 2016. 4 poglavlja, 2019. takođe 4 poglavlja a 2020. 7 poglavlja. Poslednji put kada je već broj poglavlja dobio ocenu “dobar napredak” – njih četiri – bilo je 2021. godine.

Poglavlja koja su najčešće, tokom godina, dobijala ocenu “dobar napredak” odnose se upravo na statistiku, zatim transport, carinsku uniju, finansijsku kontrolu i obrazovanje i kulturu.

Poglavlja 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava, nikada od 2016. kada su otvorena nisu dobila ocenu “dobar” ili “veoma dobar” napredak.

Povezani članci

EU neće biti kompletna bez Zapadnog Balkana

Emina Muminović

[EWB Intervju] Kovač: Kao najveća zemlja regiona moramo biti fokusirani na ispunjenje započetih reformi

Sofija Popović

Konferencija “Evropa u više brzina: produbljivanje bezbednosne i odbrambene politike”

EWB