fbpx
European Western Balkans
Društvo

CEP: Srbiji je potrebno nezavisno telo za zaštitu potrošača

Potrošači

BEOGRAD – Položaj potrošača u Srbiji nije ni blizu onoga kakav je u zemljama Evropske unije, poruka je sa neformalne diskusije „Zaštita potrošača u Srbiji: Da li će EU standardi koristiti svima“, koju je organizovala Delegacija EU u Srbiji u saradnji sa Centrom za evropske politike (CEP).

U diskusiji su učestvovali predstavnici organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom potrošača, medija i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Učesnici su imali mogućnosti da razgovoraju o zaštiti potrošača u komunalnim i drugim uslugama od opšteg ekonomskog interesa, ključnim institucijama i akterima u zaštiti potrošača u elektronskoj trgovini, kao i potrošačkim organizacijama kao pružaocima pravne pomoći potrošačima i poslovnoj kulturi zaštite potrošača u Srbiji.

„Ono na čemu mora da se radi jeste primena propisa, ali i ispravljanje sektorskih propisa. Vreme je da iskoristimo proces pregovora sa EU i moguće otvaranje poglavlja 28, da napravimo pomak i na suštinskom planu“, poručio je Nebojša Lazarević, član užeg pregovaračkog tima Srbije u pregovorima sa EU.

On je istakao da se potrošači u Srbiji suočavaju sa najhorizontalnijim smislom zaštite potrošača, ali da najveći problemi ostaju tamo gde je država pružalac usluga, poput komunalija, parking servisa, Infostana.

Prema rečima Dušana Protića, programskog menadžera CEP-a, zakonodavstvo u Srbiji u najvećoj meri jeste usklađeno sa odgovarajućim pravilima koja se odnose na zaštitu potrošača na području EU, ali da postoje i određeni sistemski problemi.

„Problemi koji se javljaju kod nas su sistemski i vezani su za sve oblasti koje podrazumevaju primenu prava, ali ima i specifičnih problema. Zaštita potrošača je i pravna i ekonomska oblast, pa je u velikoj meri uslovljena i tržišnim kretanjima“, rekao je Protić, dodajući da je posebno važna podrška koju u ovom procesu pružaju potrošačke organizacije koje funkcionišu u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Učesnici su razgovarali o trenutnom stanju u predmetnim oblastima, mogućnostima unapređenja u kraćem roku ali o tome kakva je vizija zaštite potrošača u 2025. godini.

U 2025. godini, učesnici su zamislili Srbiju kao članicu Evorpske unije, koja poseduje nezavisno telo za zaštitu potrošača, u kojoj se trgovci prvenstveno „plaše“ suda potrošača i gde postoji poslovna praksa koja ide iznad zakonskog minimuma.

Učesnici su izrazili nadu da će se uspostaviti jači nadzor na komunalnim preduzećima, veća transparentnost troškova njihovog poslovanja, automatizovano očitavanje potrošnje javnih usluga, jasni i transparentni računi i da će se uspostaviti direktna veza između pružaoca komunalne usluge i krajnjeg korisnika.

Posebno je podvučena dosledna primena Zakona o zaštiti potrošača od strane sudova i usklađivanje ostalih akata sa ovim zakonom.

Zaštita potrošača deo je Poglavlja 28 „Zaštita potrošača i zaštita zdravlja“ u pregovaračkom procesu o pristupanje Srbije Evropskoj uniji.

Povezani članci

Kandić: Nacionalne istine o žrtvama onemogućavaju njihovo priznavanje

EWB

Debata “Reforma javne uprave u Srbiji – doprinos civilnog društva i učešće građana”

EWB

PrEUgovor: Nema suštinskog napretka u vezi sa poglavljima 23 i 24

EWB