fbpx
European Western Balkans
Politika

Šta je Srbiji donela Strategija EU o proširenju 2025. godine?

Strategija proširenja

Ovo je prvi put da Evropska komisija objavljuje moguću godinu ulaska Srbije u EU. Sve godine koje smo do sada čuli (2007, 2012, 2018.) su bile godine kada su vlade Srbije planirale da zemlja bude spremna za članstvo, odnosno uđe u članstvo EU. Samim tim, 2025. kao ciljana godina ulaska, koju prvi put ističe sama EU, ima posebnu težinu.

Članstvo u EU je uvek bilo uslovljeno ispunjavanjem kriterijuma za članstvo. Od prvog proširenja 1973. godine, kada su u EU ušle Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska i Danska, nove članice su morale da ispune kriterijume. Oni su godinama, sa usložnjavanjem same EU, razvojem njenog prava, ali i povećanjem broja članica, postajali stroži.

Zbog toga je isticanje 2025. godine od samog početka trebalo shvatiti kao indikativni datum ulaska, ukoliko kandidati (Crna Gora i Srbija) ispune uslove za članstvo. Ukoliko kandidati ne ispune uslove, datum proširenja će biti pomeren.

Ovakvim pristupom Evropska komisija je jasno istakla da su nove članice dobrodošle, a da datum ulaska zavisi od želje, volje i sposobnosti države kandidata da uđe u EU. Ulazak će i dalje, kako je jedino i logično, zavisiti od individualnog napretka država kandidata.

Strategija jasno stavlja akcenat na dva osnovna kriterijuma. Prvi kriterijum je uvođenje vladavine prava u državama kandidatima. O ozbiljnosti ovog zahteva govori da je Komisija u strategiji potencirala veze država i organizovanog kriminala i korupcije na svim nivoima vlasti, kao i povezanost javnog i privatnih interesa. Rad na rešavanju ovih pitanja će značiti ozbiljne promene u stanju država Zapadnog Balkana. Tom promenom će se i pokazati (ne)postojanje želje da se zaista u EU i uđe.

Drugi uslov je rešavanje svih otvorenih bilateralnih pitanja do ulaska u članstvo EU, na bilateralnoj osnovi, a ukoliko to nije moguće, onda prihvatanjem obavezujuće međunarodne arbitraže. U slučaju Srbije se podvlači obaveza zaključivanja pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom i njegovo sprovođenje do potpisivanja Ugovora o pristupanju EU.

Sa svoje strane Evropska komisija predviđa da će obezbediti povećanje sredstava na raspolaganju državama Zapadnog Balkana kako bi one bile u mogućnosti da ispune predviđene uslove. Komisija takođe preuzima obavezu da u Višegodišnjem finansijskom okviru Evropske unije za period 2021-2027 predvidi posebnu budžetsku stavku sa sredstvima za proširenje. Ovime se i finansijski omogućava proširenje u periodu 2021-2027, ukoliko države ispune kriterijume za članstvo. Ovaj model finansiranja proširenja je uspešno primenjen prilikom prethodnih proširenja 2004, 2007. i 2013. godine.


Projekat Evropa za mene sprovodi Evropski pokret u Srbiji, a finansira Evropska unija. Stavovi izraženi u ovom tekstu ne odražavaju nužno stavove Evropske komisije. 

Povezani članci

Vučić i Tači u četvrtak neformalno, u cilju nastavka dijaloga

EWB

Bez značajnijih poboljšanja stanja demokratije u Srbiji protekle godine

EWB SCREENING

Han večeras stiže u Srbiju

EWB