fbpx
European Western Balkans
Ekonomija i Biznis

Šta očekuje Srbiju u poglavlju 30

Šta očekuje Srbiju u poglavlju 30? Foto: Tanjug / Dragan Kujundžić

BEOGRAD – Šefica Pregovaračkog tima u pregovorima sa EU Tanja Miščević kaže da nema bojazan za dobar rad nakon otvaranja poglavlja 30, koje se odnosi na spoljne ekonomske odnose, iako postoje jaki uslovi za zatvaranje tog poglavlja, pre svega članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO).

Srbija je u decembu prošle godine otvorila poglavlje 30, a dva merila za zatvaranje poglavlja su članstvo Srbije u STO i usvajanje Akcionog plana u pogledu usklađivanja zakonodavstva i pravnih tekovina EU u toj oblasti.

Kako je rečeno na skupu, pistupanjem EU, Srbija će praktično ukinuti sve sporazume o slobodnoj trgovini koje ima zaključene sa trećim zemljama, a pored toga sporuzume o ekonomskoj saradnji koji u sebi sadrže klauzulu najpovlašćenije nacije ćemo morati ili da otkažemo ili da izmenimo.

To će sve biti definisano Akcionim planom, koji je drugo merilo za zatvaranje.

Govoreći o tome, Miščević je navela da Akcioni plan nije neuobičajen kriterijum, a podrazumeva da je potrebno napraviti potpuni plan uključjući ukidanje važenja sporazuma o slobodnoj trgovini.

To je, navela je, pitanje koje može da otvori ozbiljnu političku raspravu i o tome treba razgovarati.

“Moja je ubeđenost, i pored dosta jakih uslova za zatvaranje poglavlja, a to je članstvo u STO, da ćemo to poglavlje zatvoriti i nemam bojazan za dobar rad nakon otvaranja poglavlja, jer je u rukama sposobnih ljudi koji se u to razumeju”, rekla je Miščević na skupu “Otvaranje poglavlja 30 – Šta nam predstoji?”, koji je organizovao ISAC Fond.

Tanja Miščević; Foto: Tanjug / Dragan Kujundžić

Miščević je navela da u novoj Strategiji za Zapadni Balkana, koja je nedavno predstavljena, imamo okvirnu, potencijalnu godinu za članstvo u EU – 2025. što, prema njenim rečima, znači da do 2023. godine moramo završiti pregovarački proces.

Kako je dodala, godinu i po do dve godine potrebno je da države članice ratifikuju sporazum, kao i za ratifikaciju i referendum u Srbiji.

“To znači da nema previse vremena, kako bismo ispunili merila, završili pregovore o članstvu sa STO i prevazišli sva pitanja koja i dalje stoje”, rekla je Miščević.

Ona je navela da STO u članstvu ima EU, kao i sve države članice, pa samim tim Unija od zemalja traži od zemalja da postanu i članice STO.

Potpredsednica Radne grupe za poglavlje 30 Ministarstva trgovine Tatjana Dinkić pojasnila je da se to poglavlje sastoji od zajedničke trgovinske i investicione politike i obuhvata regulisanje prometa robe dvostruke namene, izvoznih kredita i razvojne i humanitarne pomoći.

Ona je navela da je Evropska komisija konstatovala da postoji visok stepen usagalsenosti naših sa propisima EU i da akcenat treba staviti na dalju harmonizaciju i jačanje administrativnih kapaciteta.

Šta očekuje Srbiju u poglavlju 30? Foto: Tanjug / Dragan Kujundžić

Kada je reč o zajedničkoj trgovinskoj politici, Dinkić je rekla da samo praktično usklađeni sa pravilima STO i dodala da očekuje dalje jačanje administrativnih kapaciteta.

“Predvideli smo 2021. godinu, kao onu u kojoj ćemo uskladiti sve antidamping mere i zaštitne mere”, navela je ona.

Dodala je i da smo, kada je reč o izvoznim kreditima, usaglašeni u delu koji se odnosi na kratkoročne izvozne kredite, a da ćemo postici usaglašenost i u delu koji se tiče dugoročnih izvoznih kredita.

“Kada je reč o robi dvosturke namene, tu pratimo EU u stopu”, podvukla je ona.

Dinkić je rekla da će Srbija, pristupanjem u EU, praktično ukinuti sve sporazume o slobodnoj trgovini koje ima zaključene sa trećim zemljama, a pored toga će sporuzume o ekonomskoj saradnji koji u sebi sadrže klauzulu najpovlašćenije nacije morati ili da otkaže ili da izmeni.

To će sve biti definisano Akcionim planom, koji je drugo merilo za zatvaranje.

Srbija, dodala je, ima 127 sporazuma o ekonomskoj saradnji, a u nešto više od 90 sporazuma se nalazi se ta klauzula.

Povezani članci

Program ekonomskih mera Vlade za pomoć privredi

EWB

Srbija pala za osam mesta na listi Indeksa otvorenosti budžeta

EWB

Velt: Kina prodire u Evropu preko Srbije

EWB