fbpx
European Western Balkans
Ekonomija i Biznis

Strateška saradnja za održivi regionalni razvoj

Zastave Srbije i Evropske unije; Foto: Evropska unija

BEOGRAD – Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se danas sa direktorima svih 16 regionalnih razvojnih agencija u Srbiji, kao i direktorom Sektora za regionalni razvoj Razvojne agencije Srbije Slobodanom Petrovićem.

Joksimović je istakla da proces evropskih integracija zapravo predstavlja proces koji doprinosi realizaciji razvojnih ciljeva i prioriteta Republike Srbije na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Predstavnici RRA izrazili su posebno zadovoljstvo činjenicom što je po prvi put jedan ministar Vlade Srbije, Jadranka Joksimović, prepoznala značaj i ulogu regionalnih razvojnih agencija, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju s medijima.

Ministarstvo za evropske integracije je krajem 2017. godine potpisalo ugovore o saradnji sa svim regionalnim razvojnim agencijama, na osnovu kojih će aktivno učestvovati u podizanju vidljivosti razvojnih fondova EU i benefitima koje iz njih proističu, a namenjene su lokalu.

Takođe, predstavnici regionalnih razvojnih agencija su izrazili zahvalnost na podršci koju Ministarstvo za evropske integracije pruža lokalnim samoupravama kroz različite instrumente podrške i pružili podršku naporima koje Ministarstvo preduzima u cilju uspostavljanja sistema za upravljanje razvojnim fodnovima Evropske unije.

S tim u vezi, dogovoreni su konkretni modaliteti saradnje u narednom periodu, kako bi se osiguralo učešće lokalnih samouprava u ključnim aktivnostima koje preduzima Ministarstvo za evropske integracije.

Ministarstvo za evropske integracije predstavlja instituciju odgovornu za uspostavljanje i razvoj sistema za korišćenje strukturnih i kohezionih fondova EU, a imajući u vidu da se najveći deo sredstava iz fondova EU odnosi upravo na lokalnu samoupravu, poseban prioritet pridaje saradnji sa mrežom akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Ministarka Jokismović naglasila je da je cilj da se kapaciteti lokalnih samouprava osposobe za privlačenje dostupnih međunarodnih sredstava, čime bi se smanjili zahtevi prema budžetu – posebno imajući u vidu da se radi o velikim sredstvima koja će se – kako se budemo približavali članstvu u EU, uvećavati.

Na sastanku je postignuta saglasnost da bi već sada trebalo preduzeti aktivnosti koje su usmerene ka uspostavljanju sistema za efikasno planiranje i upravljanje programima koji se finansiraju iz fondova EU.

S tim u vezi, Ministarstvo je uključilo predstavnike RRA u radne grupe za pripremu velikih infrastrukturnih projekata, projekata programa prekogranične saradnje, kao i u aktivnosti pružanja seta usluga koje se odnose na određena pregovaračka poglavlja koja su važna za proces evropskih integracija.

Imajući u vidu činjenicu da je ministarka Joksimović i Nacionalni IPA koordinator i kordinator sveukupne razvojne pomoći, predstavnici RRA prepoznali su Ministarstvo kao krovnu instituciju koja bi koordinirala politiku RRA, i na taj način doprinela osiguranju dugoročne saradnje i kontinuiteta u oblasti održivog razvoja.

Povezani članci

Danijelson: Važno je blisko partnerstvo između EU i Srbije kroz Energetsku zajednicu

EWB

Ekonomski dijalog sa EU: Deo strukturnih reformi se odlaže zbog pandemije

Nikola Cuckić

Svilanović: Jedinstveno ekonomsko tržište deo puta ka EU

EWB