fbpx
European Western Balkans
Društvo

Strukovna udruženja napuštaju debatu o promenama Ustava

Ustav Republike Srbije

BEOGRAD – Udruženje tužilaca Srbije i Društvo sudija Srbije napuštaju javnu debatu o promenama Ustava u oblasti pravosuđa uz ocenu da Ministarstvo tu debatu izbegava i zanemaruje primarnu temu o kojoj bi ona trebalo da se vodi, a to je nezavisnost pravosuđa.

I Društvo sudija Srbije je danas obavestilo Ministarstvo o prekidu učešća u “takozvanim konsultacijama u vezi sa izmenama Ustava”, navodeći da točini pre svega zbog toga što država do sada nije izašla sa polaznim osnovama za izmenu Ustava i što, kako navode, proces usmerava na mehanizme koji će pravosuđe učiniti još zavisnijim od političke vlasti.

Takođe Društvo sudija zamera Ministarstvu da nije omogućilo ni debatu učesnika ovog procesa, a ni učešće u njemu ostalih državnih organa, a pre svega pravosudnih saveta i sudova i tužilaštava.

U današnjim saopštenjima Udruženje tužilaca i Društvo sudija navode da su debatu napustili i Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, Centar za pravosudna istraživanja, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava.

Strukovna udruženja poručuju da su u potpunosti posvećena vladavini prava u Srbiji i cilj im je da se unapredi pravosudni sistem, te da se zalažu za eliminisanje uticaja na pravosuđe i za kvalitetan pravosudni sistem.

Pretpostavka za to je, kako navode, nezavisnost sudstva i samostalnost javnog tužilaštva, što se prvenstveno obezbeđuje stručnim radom profesionalcima od integriteta u pravosuđu.

U dopisu podsećaju da su se odazvali pozivu Ministarstva pravde iz maja 2016. u vezi sa izmenama Ustava Srbije, da su dostavili pisane predloge u junu 2016. i aktivno se uključila u konsultacije.

Podsećaju i da je Srbija preuzela obaveze u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom da se izmenama Ustava otklone politički uticaji na pravosuđe.

Zbog toga je Komisija za reformu pravosuđa (preko svoje radne grupe) još 2014. godine izradila Analizu ustavnog okvira za pravosuđe, sa kojom se pravosuđe saglasilo u novembru 2016. godine.

Nakon toga, kako navode, strukovna udruženja su očekivala i u više navrata pozivala Ministarstvo pravde da pokrene najširu javnu debatu društva i zvaničnih državnih organa o izmenama Ustava, zasnovanu na već utvrđenim polaznim osnovama za izmenu Ustava, kojima bi se jačala nezavisnost pravosuđa.

Međutim, u dopisu primećuju da se u odsustvu polaznih osnova za izmenu Ustava i očekivane široke javne debate konsultativni proces odvija se tako što Ministarstvo pravde na nekoliko okruglih stolova određenom broju strukovnih i nevladinih udruženja pruža mogućnost da predstave, bez ikakve razmene argumenata, svoje stavove i to o temama po izboru Ministarstva pravde koje, kako tvrde, niti jesu ustavna materija, niti jačaju nezavisnost pravosuđa, već naprotiv, obezbeđuju mehanizme za jačanje političkog uticaja na pravosuđe.

Udruženja pozivaju u dopisu Ministarstvo pravde da blagovremeno, pre nego što nacrt ustavnih rešenja uputi Venecijanskoj komisiji, učini ono što su svi ostali učesnici u konsultacijama već uradili – da predstavi javnosti svoj predlog izmene Ustava Srbije i omogući sveobuhvatnu debatu, pribavljajući na taj način neophodan legitimitet ustavotvornom procesu.

U takvoj debati udruzenja su i dalje spremna da ucestvuju, poručuju tužiosi i sudije Ministarstvu pravde.

Povezani članci

U Pirotu održan Sajam EU projekata

EWB

Marković: Učinićemo sve da podržimo REKOM

EWB

Komesar EU na regionalnom skupu u Beogradu o obrazovanju

EWB