Ukidanje naplate usluga rominga u EU

Danas je na snagu stupila odluka Evropske unije o ukidanju naplate usluga rominga. Građani EU moći će da koriste svoje mobilne telefone i izvan svoje matične mreže, po istim cenama koje su dogovorili sa operaterom u svojoj zemlji.