Usaglašavanje zakonodavstva o zaštiti konkurencije sa EU

  Zastave Srbije i Evropske unije; Foto: Evropska unija

  BEOGRAD – Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije Miloje Obradović razgovarao je danas sa predstavnicom Direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju Evropske komisije Azrom Iković o aktivnostima na unapređenju privrednog ambijenta u Srbiji, posebno onim vezanim za proces pregovora u okviru Poglavlja 8: Politika zaštite konkurencije.

  Obradović je upoznao gošću sa dosadašnjim radom i planovima Komisije, naročito onim koji su vezani za usaglašavanje zakonodavnog okvira u kome radi institucija sa pravnim tekovinama EU, saopštila je Komisija za zaštitu konkurencije Srbije.

  Komisija je, istakao je Obradović, pripremila predloge tri uredbe koje se trenutno nalaze u proceduri usvajanja, a čime, u potpunosti, usklađuje postojeći zakonodavni okvir sa onim što je predviđeno Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU, navodi se u saopštenju.

  Istaknuto je da je politika zaštite konkurencije u Srbiji, a posebno rad Komisije za zaštitu konkurencije, visoko ocenjen od strane administracije u Briselu. Naime, u poslednjem Izveštaju Evropske komisije o napretku, kao i u neformalnim kontaktima sa predstavnicima EK, Komisija za zaštitu konkurencije prepoznata je kao jedan od delova srpske administracije čiji je rad najviše usaglašen sa pravnim tekovinama Evropske unije, navodi se u saopštenju.

  Predsednik Komisije je obavestio Iković i o aktivnostima na realizaciji projekta osnivanja Foruma za zaštitu konkurencije Zapadnog Balkana, sa sedištem u Beogradu, a koji je, zajedno sa EBRD pokrenula Komisija za zaštitu konkurencije.

  Obradović, je takođe, predstavio i pravce u započetom poslu unapređenja zakonskog okvira zaštite konkurencije u Srbiji, kao i sa aktivnostima na promociji politike zaštite konkurencije koje Komisije sprovodi.

  U tom smislu predstavnica Direktorata EK je podržala i istakla važnost daljeg unapređenja rada Komisije.