fbpx
European Western Balkans
Društvo

Uskoro dostupna Matrica za slobodu medija

Predstavljanje Matrice za slobodu medija; Foto: NKEU

BEOGRAD – Na sastanku u Kući ljudskih prava i demokratije predstavljena je Matrica za slobodu medija. Maja Stojanović, koordinatorka Međusektorske podgrupe NKEU za slobodu izražavanja i medije i izvršna direktorka Građanskih inicijativa, otvorila je ovaj radni sastanak. Marija Vujković je, ispred Građanskih inicijativa, objasnila  učesnicima da se radi o posebnoj platformi koja će sadržati najrazličitije podatke u oblasti slobode medija u Srbiji.

Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, Nataša Dragojlović, naglasila je da NKEU, kao platforma civilnog društva koja okuplja više od 700 članova, može da doprinese radu Matrice tako što će ponuditi sveobuhvatnu analizu stanja, prepreka i preporuka u oblasti slobode medija u Srbiji.

Maja Stojanović je pozvala članove Podgrupe da prate proces usvajanja Medijske strategije, s obzirom na to da je javna rasprava o Strategiji najavaljena za drugu polovinu januara 2018. Nakon usvajanja Strategije očekuju se i izmene svih medijskih zakona. Pet nezavisnih udruženja novinara ponudilo je alternativne predloge u vezi sa Medijskom strategijom. Predloženo je da se promocija njihovih predloga održi sledeće godine u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Međusektorska Podgrupa za slobodu izražavanja i medije povezana je sa  šest pregovaračkih poglavlja: Poglavlje 5 – Javne nabavke, Poglavlje 8 – Politika konkurencije, Poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji, Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava, Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja i Poglavlje 32 – Finansijski nadzor.

Povezani članci

Organizacije civilnog društva protiv odlaganja pregovora sa Albanijom i S. Makedonijom

EWB

Poglavlje 30 otvoreno, a za Poglavlje 31 još uvek nema Skrining izveštaja

EWB

Deo NVO za razrešenje članova REM-a

EWB