fbpx
European Western Balkans
Politika

Usvojen izveštaj o NPAA za četvrto tromesečje 2018. godine

Narodna skupština Republike Srbije; Foto: Wikimedia Commons

BEOGRAD – Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA), za četvrto tromesečje 2018. godine razmatrao se na 57. sednici Odbora za evropske integracije.

Izveštaj je podnela pomoćnica ministarke za evropske integracije Ksenija Milenković, koja je navela da je u četvrtom kvartalu 2018. godine ispunjenost iznosila 22 odsto, što je više u odnosu na treći kvartal, kada je ispunjenost iznosila 13 odsto.

Ocenila je da stepen ispunjenosti NPAA treba da bude viši i dodala da ukupan nivo ispunjenosti u 2018. godini iznosi 41 odsto, što se može oceniti kao relativno solidno, mada bi Ministarstvo želelo da taj procenat bude iznad 50 odsto, što je i ciljana vrednost ispunjenosti za 2019. godinu.

Ministarstvo je nastavilo sa konsultacijama sa resornim institucijama u okviru NPAA i pregovaračkim grupama, sa ciljem da se ukaže na značaj ispunjavanja obaveza. Takođe, preduzeti su koraci za efikasnije izveštavanje o administrativnim kapacitetima za proces evropskih integracija, što će se videti u Izveštaju za prvi kvartal 2019. godine, jer administrativni kapaciteti postaju otvoreno pitanje i sve veći problem na koji ukazuje i Evropska komisija. Milenković je dodala i da je zanimljivost vezana za četvrti kvartal 2018. godine da je institucija koja je imala najviši procenat ispunjenosti Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a institucije sa najnižim procentom ispunjenosti Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Odbor je većinom glasova, bez rasprave, usvojio Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA), za četvrto tromesečje 2018. godine.

U nastavku sednice, članovi Odbora usaglasili su se i većinom glasova usvojili tekst Nacrta izjave za Petnaesti sastanak Konferencije parlamentarnih odbora za evropske integracije/poslove zemalja učesnica Procesa stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope (KOSAP), koji se održava 14. i 15. aprila 2019. godine, u Beogradu, a koji će biti prosleđen delegacijama parlamentarnih odbora sa rokom za dostavljanje amandmana.

Sednica je održana 03. aprila, a njom je predsedavala zamenica predsednika Odbora Elvira Kovač.

Povezani članci

Norčič Štamcar: Proširenje ka Zapadnom Balkanu važnije nego ikada

EWB

Koji je značaj premeštanja ambasade Srbije u Jerusalim?

EWB

Vlada Srbije u novom sazivu do 28. oktobra

EWB