[Video] Antonijević: Dijalog da ne rastegne rešavanje pitanja Kosova

Milan Antonijević iz Jukoma (YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava) kaže da se nada da svrha unutrašnjeg dijaloga neće biti da rastegne rešavanje pitanja Kosova. Rok za izmenu Ustava je do kraja godine, Antonijević smatra da mora biti duži. Osvrćući se na neophodne promene u pravosuđu, kaže da treba ukinuti probni period za sudije i izmestiti politički uticaj iz Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.