[VIDEO] Izveštaj EK i nisko poverenje građana u skupštinu

Vanredni profesor Pravnog fakulteta Danilo Vuković kaže da građani imaju manje poverenja u parlament nego u Vladu Srbije, a da je nisko poverenje u pravosuđe i njegove institucije čak i među sudijama, tužiocima i advokatima. Navodi da postoji kriza legitimiteta u institucijama.