[Video] Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

BEOGRAD – Pogledajte kratak film o strukturi, načinu rada, ciljevima i misiji Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.