[VIDEO] Stojanović Gajić: Strategija bezbednosti daje previše moći predsedniku države

BEOGRAD – Strategija nacionalne bezbednosti i strategija odbrane stigle su nedavno u Skupštinu gde čekaju raspravu pred poslanicima. Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić kaže da je dobro što je predložena nova strategija i što se ona usklađuje sa EU, ali da su učinjeni propusti, jer je vođena minimalna javna rasprava. Ona upozorava i da strategija nacionalne bezbednosti daje predsedniku države previše moći, a koje mu po Ustavu i ne pripadaju.