fbpx
European Western Balkans
Bezbednost

Vojska Srbije nastavlja sa izgradnjom integriteta

Foto: Vojska Srbije

BEOGRAD – Vojska Srbije (VS) nastavlja da realizuju planirane aktivnosti usmerene kao izgradnji integriteta i smanjenju rizika od korupcije u 2018. godini.

Plan razvoja integriteta u Ministarstvu odbrane Srbije i VS u protekloj godini bio je, između ostalog, zasnivan na učestvovanju u NATO programu izgradnje integriteta (NATO Building Integrity Programme) kroz koji je kreiran dokument „Samoprocena – izgradnja integriteta za smanjenje rizika od korupcije u Republici Srbiji iz nadležnosti Ministarstva odbrane“ u saradnji sa timom eksperata Alijanse, kao i kroz učešće u istraživanju nivoa rizika korupcije u sistemu odbrane kroz Adaptiran NATO program za izgradnju kapaciteta u jugoistočnoj Evropi.

Najveći broj aktivnosti međunarodne vojne saradnje u oblasti integriteta je realizovana kroz pomenuti NATO program, kao i kroz saradnju dogovorenu u IPAP-u. Sektor za politiku odbrane Ministarstva odbrane i Sektor ljudskih resursa je kroz godine izvršio nekoliko aktivnosti sa NATO-om, kao i sa NATO članicama pojedinačno.

Program izgradnje integriteta je NATO-ov program za izgradnju kapaciteta koji stvara praktičan alat pomoći državama da ojačaju integritet, transparentnost i odgovornost, kao i da smanje rizik od korupcije u odbrambenom i bezbednosnom sektoru.

Razgovori o priključivanju Srbije u ovom NATO programu su počeli maja 2011. godine, tokom posete predstavnika Odseka NATO-a za političke poslove i bezbednosnu politiku (PASP). Ministarstvo odbrane i VS su se pridružili ovom programu krajem 2011. godine, oko četiri godine nakon početka programa.

Kasnije, u decembru iste godine, Ambasador NATO-a za Program izgradnje kapaciteta je posetio Beograd gde se sastao sa Državnim sekretarom Ministarstva odbrane. Osnovni cilj sastanka je bio da se predstave ciljevi programa menadžment timu Ministarstva odbrane. NATO-ov Upitnik za samoprocenu (SAQ) je takođe prezentovan ministarstvu, čime je formalno uspostavljeno učešće Srbije u ovom programu.

Instrument Programa izgradnje integriteta predstavlja strateški pristup u smanjivanju rizika od korupcije u sektoru odbrane i bezbednosti, sa nastojanjem jačanja dobrog upravljanja odbrambenih institucija. On je usmeren ka potrebama, stvoren je da ispune nacionalne zahteve i između ostalog da uključi i već spomenuti SAQ i Proces revizije.

Dobrovoljno popunjavanje SAQ je prvi proces u razvoju programa, i taj alat omogućava državama da steknu uvid u postojeće procedure i praksu ključnih oblasti. Države odlučuju tempo odvijanja procesa i način na koji se informacije dele. Srbija je jedna od 20 zemalja (osam NATO članica i 12 partnera) koji su uključeni u Proces samoprocene.

Opšti je stav da je VS imala odličan uspeh u implementiranju Programa izgradnje integriteta i da su njeni članovi priznati eksperti u oblasti integriteta. Ovo potvrđuje njihovo učešće u seminarima o borbi protiv korupcije i integriteta širom sveta.

Na primer, Ministarstvo odbrane Srbije je aktivno podržavalo brojne seminare Programa izgradnje integriteta NATO-a u centralnoj Aziji i istočnoj Evropi. Tim NATO-a je predstavio ovaj program u Kirgistanu 2015. godine, a godinu dana kasnije eksperti OSS-a su podelile svoje iskustvo i naučene lekcije u Kazahstanu.

Trenutno se radi na pripremi Programa izgradnje integriteta za period 2019-2022.  Kao deo zajedničke deklaracije NATO i EU, EU je najavila da će dati finansijski doprinos NATO-ov Trust fondu Program za izgradnju kapaciteta, zajedno sa drugim članicama koje su već donirale programu.

Povezani članci

Lunić: Razumljiva je težnja Srbije da KFOR ostane na Kosovu

EWB

Mogerini: EU i NATO sarađuju o porukama i za Zapadni Balkan

EWB

Frojdenštajn: Neutralnost neće pomoći Srbiji na putu ka EU

EWB