Zaharieva: Očekujem dve nove članice EU do 2025. godine

  Ekaterina Zaharieva; Foto: Bugarsko predsedavanje EU

  SOFIJA – Ministarka spoljnih poslova Bugarske Ekatarina Zaharieva izrazila je nadu da će dve zemlje Zapadnog Balkna postati članice EU do 2025. godine.

  Zaharieva je u Sofiji učestvovala na konferenciji Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta gde je zatraženo da integracije Zapadnog Balkana ostanu glavni prioritet EU.

  Zamenica bugarskog premijera i šefica bugarske diplomatije Ekatarina Zaharieva je sa konferencije Evropskog ekonomskog i socijalnog saveta koji okuplja evropska i regionalna civilna društva izrazila nadu da će ”videti dve zemlje sa Zapadnog Balkana kako postaju članice EU do 2025. godine”.

  Ona je tom prilikom posebno naglasila ulogu civilnog društva u socijalno ekonomskom razvoju i povezivanju na Zapadnom Balkanu.

  Predstavnci evropskih i reginalnih civilnih društava su sa konferencije odžanoj u Sofiji poručili da je proširenje EU, a posebno širenje demokratskih vrednosti i pravnih standarda Unije u regionu Zapadnog Balkana, u interesu kako zemlja regiona tako i EU.

  ”Budućnost regiona je evropska buducjnost. Uveren sam da ne postoji druga alternativa kako za EU, tako i za zemlje Zapadnog Balkana osim da se čine stabilni, transformativni i održivi koraci ka punom članstvu”, poručio je predsednik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta Luka Jajer.

  U završenoj deklaraciji konferencije Evropski ekonomski i socijalni komitet navodi da je u interesu svih da se region Zapadnog Balkna što pre priključi zajedničkoj Uniji.

  Dodaje se i da promovisanje vrednosti EU u regionu garantuje sigurnost i stabilnost, unapređuje društveni i ekonomski razvoj kao i demokratiju i vladavinu prava u ovim zemljama ”što predstavlja i stabilnost i sigurnost za EU.”

  Učesnici konferencije ocenili su da iako ekonomije zemalja Zapadnog Balkna i dalje rastu, zemlje regiona ostaju među najsiromašnijima Evropi. Procenjeno je da bi puno približavanje životnim standardima EU moglo trajati i do 40 godina.

  Oni su preporučili da se proceni društvena, ekonomska i teritorijalna kohezija prilikom procene ispunjenosti kriterijuma za članstvo u EU.

  U diskusijama je naglašenai važna uloga obrazovanja i slobodnih i nezavisnih medija za prevazilaženje nasleđa prošlosti i za jačanje demokratskih vrednosti. Predstavnici organizacija civilnog društva na konferenciji u Sofiji posvetili su posebnu pažnju pravima ugroženih grupa u regionu i pozvali nacionalne vlade da učine više za suočavanje sa izazovima kada su u pitanju prava žena i manjina na Zapadnom Balkanu.