fbpx
European Western Balkans
Politika

Zaključci Berlinskog procesa: Pohvala plana rasta EU i ohrabrenje angažmana oko Kosova i Srbije

Samit Berlinskog procesa u Tirani; Foto: Evropska unija

TIRANA – Zaključci predsedavajućeg Berlinskog procesa, objavljeni nakon samita ove incijative održanog u Tirani 16. oktobra, pozdravili su Plan rasta EU za Zapadni Balkan, kao i stupanje na snagu sporazuma o mobilnosti potpisanih 2022. godine. Takođe, ohrabrili su angažovanje EU po pitanju Kosova i Srbje nakon napada u Banjskoj.

Učesnici su naglasili važnost regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu, posebno u trenutnom okruženju geopolitičke nesigurnosti i postojećih sukoba na evropskom tlu.

Dokument ističe potrebu za jačanjem povezanosti u različitim oblastima, uključujući transport, trgovinu, energetiku i digitalne veze. Cilj, kako se navodi, jeste unapređenje bliskih odnosa unutar Zapadnog Balkana i između regiona i Evropske unije.

Šest zemalja Zapadnog Balkana pozdravilo je najavu Plana rasta za Zapadni Balkan, iznetog od strane predsednice Evropske komisije u maju 2023. godine. Plan, kako se navodi u dokumentu, sadrži mere za ubrzanje regionalne ekonomske integracije kroz Zajedničko regionalno tržište. Ovo uključuje ubrzanje domaćih reformi, posebno u oblastima vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala.

Učesnici su izrazili hitnu potrebu za smanjenjem socio-ekonomske razlike između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Dokument ističe podršku učesnika za strukturiranim periodičnim praćenjem ekonomske konvergencije Zapadnog Balkana prema EU. Takođe, napominje njihovu zainteresovanost za istraživanje mogućnosti za učešće na sastancima i forumima EU, prilikom diskusije o oblastima od zajedničkog interesa.

Zaključci su pozdravili stupanje na snagu sporazuma o mobilnosti potpisanih u Berlinu, u novembru 2022. godine, za Albaniju, Kosovo, Severnu Makedoniju i Srbiju. Dokument pominje i stupanje na snagu smanjenih tarifa za roming između EU i Zapadnog Balkana od 1. oktobra 2023. godine, na osnovu Roming deklaracije.

Prema dokumentu, lideri su izrazili želju za postepenom integracijom obrazovnih, naučnih i omladinskih institucija i politika Zapadnog Balkana u odgovarajuće oblasti i mehanizme EU. Pozdravili su zaključke Foruma mladih Zapadnog Balkana, održanog 6. oktobra 2023. godine u Albaniji, te istakli važnost unapređenja regionalnih mehanizama i programa EU za promociju mobilnosti mladih i kulturnih razmena u regionu, kako bi se podržala izgradnja mira i pomirenja.

Osim toga, kako je navedeno u zvaničnom dokumentu, učesnici su istakli značaj povećanja investicija u transportnu i železničku povezanost, kako unutar Zapadnog Balkana, tako i između regiona i EU.

Učesnici su takođe istakli značaj dublje regionalne saradnje u oblastima koje se odnose na bezbednost. Naglasili su i potrebu za većom razmenom informacija između Zapadnog Balkana i Zajedničkih operativnih grupa EU, uz zajedničke vežbe koje su usmerene na rešavanje specifičnih aspekata organizovanog kriminala, uključujući trgovinu ljudima, krijumčarenje migranata i trgovinu drogom.

Zaključci predsedavajućeg izražavaju zabrinutost zbog nedavnih događaja na severu Kosova – napada na kosovsku policiju i ubistva kosovskog policajca – koji ugrožavaju mir, bezbednost i saradnju u regionu i potiskuju napore EU i drugih strateških partnera na Zapadnom Balkanu u procesu pomirenja.

U dokumentu se navodi da su učesnici ohrabrili evropske napore na obnovi dijaloga o normalizaciji uz posredovanje EU, sa ciljem promocije regionalne saradnje između šest zemalja Zapadnog Balkana. Naglašena je potreba za zajedničkim evropskim inicijativama i prilagođenim mehanizmima u oblastima kao što su ekonomski razvoj, mladi, obrazovanje i saradnja civilnog društva.

Takođe, tražili su i kontinuiranu podršku EU i država članica za uložene napore Zapadnog Balkana u jačanju vladavine prava, suzbijanju organizovanog kriminala i napredovanju na putu ka članstvu u EU.

Na kraju, učesnici su ponovo istakli značaj regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Predložili su da se u kriterijume za sprovođenje Plana rasta uključe čvrsti uslovi vezani za ispunjavanje regionalnih obaveza i dobrosusedskih odnosa.

Povezani članci

Miščević: Srbija do 2023. da završi pregovarački proces

EWB

Plenković: Bez prihvatnih centara na Zapadnom Balkanu

EWB

Civilni sektor: Optimističan razgovor sa Mogerini

EWB