fbpx
European Western Balkans
Politika

Izveštaji EK: U Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji potrebno uložiti dodatni napor u oblastima pravosuđa, borbe protiv korupcije i slobode medija

Evropska komisija; Foto: Pixabay

BRISEL – Evropska komisija objavila je juče godišnje izveštaje o napretku za države Zapadnog Balkana. U izveštajima za Albaniju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju navodi se da su u poslednjih godinu dana ostvarile umeren napredak na putu ka Evropskoj uniji.

Korupcija i organizovani kriminal označeni su kao slabe tačke i zato se od svake zemlje traži da ojača napore u suzbijanju tih pojava. Iako su uglavnom sve zemlje usvojile potrebne zakonske okvire, najslabije rezultate ostvarile su reformi pravosuđa i javne uprave.

Severna Makedonija: Ostvaren napredak, potrebni dodatni napori u pravosuđu, borbi protiv korupcije i slobodi medija

Evropska komisija ocenila je u svom izveštaju za Severnu Makedoniju da je država ostvarila napredak u evrointegracijama u nekim oblastima, ali su dodatni napori potrebni u pravosuđu, borbi protiv korupcije, sprečavanju diskriminacije i slobodi medija.

Osim toga, EK “izražava zadovoljstvo” što je opoziciona partija VMRO DPMNE ostala angažovana u političkom procesu, dajući podršku pitanjima od nacionalnog interesa kao što su članstvo u NATO i reforme na putu ka Evropskoj uniji.

U izveštaju se pozdravlja međupartijski dogovor za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora i formiranje tehničke vlade, kao i odlaganje izbora zbog pandemije koronavirusa.

U skladu sa zaključcima posmatračke misije OEBS/ODIHR, Evropska komisija je izbore u Severnoj Makedoniji ocenila kao organizovane u duhu konkurencije. Međutim, Komisija je naglasila da je pravna stabilnost bila potkopana zbog suštinske revizije zakonskog okvira neposredno pred izbore, kao i upravljanja vladinim dekretima tokom vanrednog stanja.

Pozdravljeni su pokušaji jačanja međuetničke situacije primenom Ohridskog okvirnog sporazuma, a napredak je primećen i u delu reforme obaveštajnih službi od septembra 2019. i formiranje Agencije za nacionalnu bezbednost kao nezavisnog tela bez policijskih ovlašćenja, ali je napomenuto da je potrebno jačanje parlamentarne kontrole obaveštajnih službi.

Navodi se da je slaba tačka i dalje reforma javne administracije, a Severna Makedonija je u tom delu ocenjena kao “umereno spremna”.

Slabost Severne Makedonije je, kako se navodi, i sprovođenje zakona o sprečavanju govora mržnje, a kritikuje se i činjenica da ne postoje pravi nezavisni istražitelji za kontrolu rada policije, koji bi omogućili efikasnu borbu protiv fenomena nekažnjivosti u policiji.

Evropska komisija beleži umeren napedak u oblasti slobode medija, ali ističe da su povećane tenzije za vreme krize izazvane koronavirusom i za vreme izborne kampanje.

“Napori za samoregulaciju treba da budu intenzivirani da bi se unapredili profesionalni standardi i kvalitet novinarstva”, navela je Evropska komisija, dodajući da je suštinski potrebno da se nastavi sa medijskim pluralizmom, promovisanjem profesionalnosti, objektivnim izveštavanjem i istraživačkim novinarstvom, kao i izgradnjom imuniteta na dezinformacije.

Albanija: Uprkos problematičnoj političkoj klimi, Albanija spremna za prvu međuvladinu konferenciju

Evropska komisija ocenila je u svom izveštaju o napretku Albanije da je u ovoj zemlji političko okruženje u znaku intenzivne polarizacije.

Izveštaj je konstatovao odricanje opozicije od parlamentarnih aktivnosti, kao i da je institucionalni kontinuitet i dalje osiguran postepenim popunjavanjem upražnjenih poslaničkih mesta.

Komisija je istakla da je politički zastoj u Albaniji prestao u januaru 2020, kada su vladajuća većina i parlamentarna i vanparalmentarna opozicija postigli sporazum o unapređenju izborne reforme, uspostavljanjem Političkog saveta kao platforme za završetak tehničkih i političkih pregovora i sprovođenje preporuka OEBS/ODIHR.

Kako je navedeno u izveštaju, uprkos pozitivnom ishodu sporazuma postignutog 5. juna 2020. godine, politički dijalog u zemlji treba poboljšati, posebno o izbornoj reformi i njenoj primeni.

Kada je u pitanju pravosudni sistem, Evropska komisija konstatovala je da je Albanija u ovoj oblasti umereno pripremljena. Sprovođenje sveobuhvatne i temelje reforme pravosuđa nastavljeno je dosledno, što je, kako su ocenili, rezultiralo ukupnim dobrim napretkom.

I pored problematičnog Zakona o medijima i političke klime, Evropska komisija ocenila je da je Albanija spremna za prvu međuvladinu konferenciju.

Crna Gora: Parlament da pronađe društveni konsenzus

Evropska komisija u izveštaju o napretku Crne Gore ističe da novi parlament Crne Gore treba da nastoji da pronađe široki međustranački i društveni konsenzus.

Parlament bi trebalo u praksi da pokaže posvećenost crnogorskom programu reformi EU, što je od vitalnog značaja za napredak zemlje na putu ka Evropskoj uniji

Kako su istakli, predizbornu kampanju obeležile su tenzije, nepoverenje između političkih aktera i nizak nivo poverenja u izborni okvir.

Brisel je ocenio da je predizborna kampanja bila mirna, uprkos čestim tonovima sukoba, a politički akteri mogli su da prenesu svoje poruke.

Izveštaj je naveo i ocene OEBS-a koji je izrazio zabrinutost u vezi sa neprimerenom prednošću vladajuće stranke i neuravnoteženim izveštavanjem u medijima.

Crna Gora je pokazala određeni nivo spremnosti u botbi protiv organizovanog kriminala, ali je u primeni pravnih tekovina EU i standarda u oblasti pravosuđa postignut ograničeni napredak.

Evropska komisija istakla je da i dalje ostaje zabrinutost za nezavisnost urednika i profesionalne standarde nacionalnog Javnog emitera RTCG. Medijska scena je prema izveštaju i dalje visoko polarizovana, a mehanizmi samoregulacije i dalje slabi.

Kako stoji u dokumentu, u pogledu dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje Crna Gora je ostala konstruktivno posvećena bilateranim odnosima, iako je ocenjeno da su bilateralni odnosi sa Srbijom bili obeleženi tenzijama.

Povezani članci

Primećeni rezultati Srbije, podrška EP neće izostati

EWB

Han: Srbija daje primer

EWB

Borelj i Varhelji: Očekujemo da svi akteri počnu da se bave dugogodišnjim izbornim nedostacima

EWB