fbpx
European Western Balkans
Politika

Žiofre: Branioci ljudskih prava izloženi pretnjama i govoru mržnje

Emanuele Žiofre: Foto: FoNet

BEOGRAD – Branioci ljudskih prava, naročito oni koji se bave pitanjima ratnih zločina, LGBTIQ pravima ili tranzicionom pravdom, ponekad su izloženi pretnjama, govoru mržnje pa čak i fizičkim napadima i takvi slučajevi zahtevaju brzu reakciju nadležnih institucija kao i javnu osudu od strane vlasti, ocenio je u intervjuu za Danas šef Delegacije EU u Srbiji, Emanuele Žiofre.

“Da bi se ovi izazovi prevazišli, ključno je imati nezavisno sudstvo kao i nezavisne institucije poput Ombudsmana, poverenika za zaštitu ravnopravnosti ili zaštitu podataka o ličnosti”, rekao je Žiofre povodom obeležavanja Dana ljudskih prava i 75. godišnjice Deklaracije o ljudskim pravima UN.

U ovogodišnjem Izveštaju o napadima na branitelje ljudskih prava u Srbiji koju je objavio Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) navodi se da su posebno tri osnovna ljudska prava tokom 2022. godine bila povređena – sloboda izražavanja, udruživanja i okupljanja. “Ponavljanja ovih prava kao najčešće ugroženih ne iznenađuje, budući da se radi o pravima koja su specifično vezana za aktivizam”.

Prema istraživačima YUCOM-a, sloboda izražavanja napada se i kroz SLAPP postupke i negativne medijske kampanje, sloboda udruživanja kroz neosnovane inspekcijske nadzore i različite vrste pravnih postupaka, a sloboda okupljanja ugrožena je postupanjem, odnosno nepostupanjem policije u slučajevima protesta.

Iz YUCOM-a su upozorili da i pored nastavljenog trenda urušavanja ljudskih prava, adekvatne reakcije najviših državnih organa nije bilo. Pored toga, izveštaj pokazuje da su upravno državni organi i funkcioneri ti koji direktno ugrožavaju prava aktivista u Srbiji.

“Ovakvo (ne)postupanje dovodi do pasiviziranja građana i sve manjeg broja ljudi koji su spremni da na ulici zatraže svoja osnovna ljudska prava jer odlazak na protest i govor u javnom prostoru povlače sa sobom ozbiljne posledice po život pojedinaca”, navodi se u izveštaju. 

Preporučuje se između ostalog hitan prestanak sa praksom urušavanja ljudskih i manjinskih prava; istraživanje svih navoda o policijskoj torturi, nečovečnom i ponižavajućem postupanju; prestankom sa praksama označavanja pojedinaca i organizacija koji se zalažu za unapređenje ljudskih prava koa izdajnika; obezbediti prava, uzdržati se u zakonodavnim aktivnostima od ograničavanja rada organizacija civilnog društva, nametanja neopravdanih obaveza ili diskriminacije bilo koje vrste.

Povezani članci

Brnabić: EU nije ćup novca, bolji život zavisi od nas

EWB

Region tek očekuju ekonomske posledice pandemije COVID-19

EWB

“Dosledna politika proširenja” jedan od sedam prioriteta mađarskog predsedavanja Savetom EU

EWB