fbpx
European Western Balkans
Pregovori

NKEU: “Neka pravda vlada” – Vladavina prava u poglavljima 8, 19 i 28

Neka pravda vlada; Foto: Facebook / NKEU

BEOGRAD – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) održao je diskusiju posvećenu temama “Vladavina prava u Poglavlju 8 (Zaštita konkurencije), u Poglavlju 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) i u Poglavlju 28 (Zaštita zdravlja i potrošača)”, tokom završne konferencije na kojoj su stručnjaci predstavili analize izrađene u okviru projekta Neka pravda vlada.

Vuk Božić iz Privredne komore Srbije, autor analize za Poglavlje 8, rekao je da se neka osnovna prava koja se tiču Poglavlja 8 prepliću sa onima koja su značajna za poglavlja 23 i 28, a da su to pre svega zabrana diskriminacije, sloboda medija, slobodna konkurencija, zabrana ograničavanja stvaranjem ili zloupotrebom dominantnog položaja.

“Napredak postoji, suština zastoja u pregovorima se nije odnosila na ono što se najčešće naziva osnovnim pravima. Nadamo se da bi formalno otpočinjanje pregovora moglo da usledi ako ne do kraja godine, onda u što bližem periodu”, rekao je Božić.

Nataša Vučković iz Fondacije Centar za demokratiju, autorka analize za Poglavlje 19 i koordinatorka Konventove Radne grupe za poglavlja 2 i 19, istakla je da je usvajanjem Strategije za Zapadni Balkan socioekonomski razvoj uvršten u jednu od šest vodećih inicijativa.

“U okviru reformisanog procesa nove metodologije, Poglavlje 19 i Poglavlje 26 za obrazovanje i kulturu su se našli u klasteru 3, i videćemo da li će Srbija to primenjivati, ali je važno da znamo gde mu je mesto ubuduće. Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan je predvideo u značajnoj meri investiranje u inovacije u zdravlje, obrazovanje, kulturu, mlade i sport i najavljena je velika podrška unapređenju zapošljavanja, zdravstva, socijalne zaštite i povećanja učešća na tržištu rada”, naglasila je Vučković.

Ona je naglasila i da Srbija još treba da uskladi svoje zakone u oblasti socijalne politike i zapošljavanja sa praksom Evropske unije.

“Potrebna je vrlo intenzivna zakonodavna aktivnost u ovoj oblasti, pre svega izmena Zakona o radu, čeka nas zakon o štrajku, o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu, nemamo zakon o rodnoj ravnopravnosti, nekoliko konvencija Međunarodne organizacije rada još iz prethodnog perioda čekaju ratifikaciju, kao i neke nove konvencije”, rekla je Vučković.

Prema rečima Nemanje Nenadića iz organizacije Transparentnost Srbija, autora analize za Poglavlje 8 i koordinatora Konventove Radne grupe za Poglavlje 5, veza vladavine prava sa poglavljem o zaštiti konkurencije je višestruka, te navodi da je jedna od tema koja se nametnula tokom ovog istraživanja pristup informacija o javnom značaju, kao ljudskim pravom koje je i ustavna kategorija.

“Kada govorimo o zaštiti konkurencije, govorimo i o funkcionisanju sudskog sistema, o funkcionisanju tužilaštva. To je naročito vidljivo kada su u pitanju javne nabavke, a kroz nezakonite dogovore između privrednih subjekata međusobno ili njih zajedno u dosluhu sa državnim organima koji sprovode javne nabavke, onda ta prava građana mogu posredno da budu ugrožena”, navodi Nenadić.

Sofia Mandić iz Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS), autorka analize za Poglavlje 28 govorila je o vezi između zaštite javnog zdravlja i vladavine prava.

“Pored vanrednog stanja i pitanja da li nam je ono uopšte bilo potrebno ako imamo Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i pitanje prekograničnog prenošenja bolesti ulazi u pitanja za koje je EU zainteresovana i koja je regulisala svojim pravnim tekovinama”, istakla je Mandić.

Ona je navela da je najnoviji primer situacija u kojoj su direktori beogradskih škola pozvani u tužilaštvo na razgovor zbog toga što ne postoji pravni osnov po kome direktori škola mogu da nameću deci nošenje zaštitinih maski.

“U slučaju maski, ministar na predlog zdravstvenih institucija može naredbom da predvidi nošenje zaštitinih sredstava, što se u Srbiji nije dogodilo. To su primeri konfuzije između naše potrebe da nam javno zdravlje bude zaštićeno i toga da poštujemo neka pravila”, objašnjava Mandić.

Povezani članci

Odbor za spoljne poslove EP usvojio Nacrt izveštaja o Srbiji, glasanje u novembru

EWB

Vanredno zasedanje AFET-a zakazano za 29. maj

EWB

Radna grupa za Poglavlje 33 počela sa radom

EWB